Guy de Maupassant

(1850-93)

Maupassants debutroman Une Vie (1883) blev i udgivelsesåret udsendt på dansk i Jul. Schiøtts oversættelse som Et Menneskeliv. Samme år udgav N.J. Berendsen et bind Novelletter af Maupassant på Andr. Schous Forlag. De var udvalgt fra de to bind La Maison Tellier (1881) og Mademoiselle Fifi (1882) og sat i oversætterens egen orden. Paul V. Rubow henregner dem i sin artikel om Maupassant1 til den første af forfatterens tre perioder: de krast naturalistiske "Virkelighedsbilleder", præget af "Ufølsomhed", og fortsætter:

De minder indenfor dansk Litteratur om Pontoppidans første Landsbybilleder.

Men Rubow afgør ikke om der er påvirkning eller kun samtidighed ("tidsånd") mellem de to. Det gør heller ikke Christian Gulmann når han i sin anmeldelse af Lille Rødhætte skriver: "(...) ingen Forfatter i Norden ejer Pontoppidans faste, klare og stærke Sprog. Man maa helt til Maupassant for at finde Sammenligningen – og det vægrer man sig endda uvilkaarligt ved, fordi Pontoppidan er saa dybt bundende dansk".

Ude og Hjemme bragte følgende noveller af Maupassant: "Familieliv", oversat af K.M. [=Carl Michelsen2], bragt over fire numre 24.7.-14.8.1881, "Menuet" overs. af Ida Heilbuth, 6.1.1884, "Fortrudt", 13.1.1884.

Pierre et Jean, udsendt 1888 som Peter og Hans oversat af Knud Ipsen.

Fra nytårsdag 1891 bragte dagbladet København medredaktøren Oscar Madsens oversættelse af Guy de Maupassant roman Smukke Ven! (Belle Ami fra 1885). Madsen blev af censuren idømt en bøde på 200 kr. og de "pågældende" (var det ikke kun det første?) numre blev konfiskeret. Avisen udgav senere på året romanen i bogform, men Madsen blev frifundet i den nye retssag. Retten fandt nok "enkelte passager slibrige", men ikke bogen som helhed "utugtig". Anklageren appellerede til Højesteret der på sin side fandt bogen "vellystig", og Madsen fik en ny bøde på 200 kr., og bogen blev konfiskeret. Først i 1898 kunne en ny udgave af Madsens oversættelse, men uden de "slibrige passager", købes frit i boghandlen3. Gjorde mon ikke Pontoppidan det? Om han da ikke allerede havde fulgt bogen i København i begyndelsen af 1891 eller købt den konfiskerede udgave.

Pontoppidan kan kun have læst disse noveller og romaner – på dansk, han læste ikke fransk. Har han læst dem så tidligt som han kunne (Andr. Schou var jo også hans forlægger), kan det stærke forfatterskab have speeded den urolige livsrus der som en vild blomst slynger sig gennem Pontoppidans egen troldeskov for at kulminere i De Dødes Riges "undergangsangst".

 
[1] Maupassant: Nationaltidende 6.12.1940 (genoptrykt i Kunsten at skrive og andre Essays, 1964, s. 139). tilbage
[2] Carl Michelsen: jf. hans artikel i U&H for 18.-25.9.1881 "Om Oversættelser fra Fransk". tilbage
[3] Citaterne i det foregående er fra John T. Lauridsens artiklen "På kant med loven" i Den trykte kulturarv, 1998, s. 235-36. tilbage