Oscar Madsen

1866-1902. Nu glemt forfatter og journalist ved konservative blade som Berlingske Tidende og den Ferslew'ske presse; han endte som forsikringsagent. Hørte til 1890'ernes "unge lyrikere" med digtsamlingerne Den vilde Vin (1891) og December-drømme (1892), men var hovedsageligt en Drachmann-epigon på grænsen til ren imitation. Begyndte som glødende "brandesianer", men vendte sig i 1893, samtidig med Johannes Jørgensen, fra mesteren1. Fik i 1897 skuespillet Grænsefolk opført på Dagmarteatret. Han oversatte fra fransk: Zola, Balzac, Maupassant. – Kilde: Dansk Biografisk Leksion, 2. udg., bd. 15, 1928 (ej omtalt i 3. udg.).

Var bekendt af Pontoppidan og Axel Lundegård i årene 1888-91 og skrev som medarbejder ved København en artikel om Jacob Hegels kritik af Pontoppidans manuskript til Krøniker. Refererede i samme avis 28.1.1891 til Pontoppidans artikel i Kjøbenhavns Børs-Tidende 27.1., "Det lille Danmark". Kom ulykkeligt af dage (6.7.1902 fundet kvalt i sit eget kravetøj), hvilket Pontoppidan hentyder til i brev til Axel Lundegård.

 
[1] Begyndte (…) mesteren: iflg. Jørgen Knudsen: Georg Brandes 1883-95, s. 532. tilbage