Pontoppidan leksikon

Af Flemming Behrendt

I det biografisk leksikon ligger den altovervejende hovedvægt på at skildre relationen til Pontoppidan. Ofte vil man finde link til mere almene biografier.

En sagregister om begreber, institutioner, symboler m.v. der har relevans til Pontoppidan og hans forfatterskab. Forslag og ønsker er velkomne.

En mini-ordbog der beskæftiger sig med sjældne eller helt glemte ord i forfatterskabet.

Et endnu spinkelt register over de fiktive personer i forfatterskabet.