Carl Michelsen

Carl Michelsen (1842-1911) var faderløs præstesøn fra Thisted da han kom på Sorø Akademi. Student herfra i 1860 læste han uden afsluttende eksamen romansk filologi på Københavns Universitet, blev derefter timelærer, afbrudt af deltagelsen i krigen 1864. I 1868 på studieophold i Paris. Fra 1871 medarbejder ved Lolland-Falsters Stiftstidende. 1881-83 var han medarbejder ved Mogenbladet og fulgte som anmelder med over til Politiken i 1884. Var fra begyndelsen medlem af Studentersamfundet og senere(?) af Den liberale Vælgerforening. Fortsatte hele livet som en højt anset fransklærer og gjorde mange oversættelser. I 1898 udgav han en oversættelse af Maupassants Bollen. Han hørte i Pontoppidans første forfatterår hjemme i kredsen omkring Sophus Schandorph og Otto Borchsenius, hvis kolleger Michelsen var på Maribos Skole. I Ude og Hjemme skrev han under mærket K.M.