Det forjættede Land

Muld
Muld 1891
Forlagsbind
DFL
Det forjættede
Land 1892
Forlagsbind
DFL
Det forjættede
Land 1892
Forlagsbind
DD
Dommens Dag 1895
Forlagsbind
DD
Dommens Dag 1895
Foromslag
dfl 1898
Det forjættede
Land 1898
dfl 1937
Det forjættede
Land 1937

Hans Tegners signatur, et sammenskrevet H og T, kan anes på omslagstegningerne til Dommens Dag (1895) og Det forjættede Land (1898).

Udkastet Ungdom bragtes som føljeton i Husvennen marts-juni 1890. Det blev siden omarbejdet til 1.-2. bog af Muld.

1. udgave (A-udgaven) udkom 1891-95 i tre selvstændige bind. Teksten er lagt op her på netstedet:

A:Oversigt
A I:Muld (1891)
A II:Det forjættede Land (1892)
A III:Dommens Dag (1895)

Dommens Dag udkom 20.11.1895 iflg. annonce i Politiken.

Muld kom i 1892 i omarbejdet udgave (B-udgaven).
Det forjættede Land kom i 1896 i omarbejdet udgave (B-udgaven).

I 1898 samarbejdede Pontoppidan de tre bind til ét (C) med titlen Det forjættede Land, betegnet "Tredje (gennemsete) Udgave". Bogen udkom 20.12.1898. Pontoppidans forklaring til omarbejdelsen er givet i bogens Forord dateret august 1898. Det nordiske Forlag udsendte en forhåndsreklame for subskriptionssalget af C-udgaven, hvis 1. hefte udkom sidst i september 1898.

C-udgavens tekst er lagt op her på netstedet i sine tre dele:

I 1903 blev denne udgave optrykt med nogle få rettelser (D).

I 1918 blev romanen endnu en gang revideret og lettere forkortet (E). Denne udgaves tekst blev optrykt, indimellem nysat, talrige gange. I 1979 foranstaltede Thorkild Skjerbæk for Gyldendals Paperbacks en 10. udgave i tre (blå) bind der hvad indholdet angår, bragtes i overensstemmelse med E, mens retskrivningen ændredes til små begyndelsesbogstaver i navneord og kunde, skulde og vilde ændredes til kunne, skulle og ville; alle andre afvigelser fra 1948-retskrivningen bevaredes. Udgaven er senest i 1993 optrykt som 11. udgave i en tobinds tranebog fra Gyldendal.

I 1997 udgav Det Danske Sprog- og Litteraturselskab et tekstkritisk tilrettelagt bind med teksten fra de oprindelige tre adskilte fortællinger, men med fællestitlen Det forjættede Land (og betegnet som 12. udgave), ledsaget af et kommentarbind ved Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild og en CD-ROM-disk med samtlige udgaver af romanen. Denne udgave er ikke længere i handelen, kan kun opspores antikvarisk (CD-ROM'en kan dårligt anvendes i dagens teknik), men den er gratis tilgængelig på Nettet. I denne elektroniske udgave ved Karsten Kynde kan man søge på samtlige udgaver til og med 1918-udgaven. Se også Flemming Behrendts anmeldelse.

Med bortfaldet af copyrighten per 1.1.2014 er et par e-bogs publikationer fremkommet. På papir har Gyldendal udgivet en 12. udgave i ét bind med forord af Kristian Bang Foss. Teksten er identisk med Skjerbæks udgave i Gyldendals Paperbacks-udgave i tre bind fra 1979.


Til udforskning af de forkortelser og strygninger Pontoppidan sammen med Vilh. Østergaard foretog ("i Løbet af en Cigarstid") er foreløbigt Dommens Dag C og E lagt op her til sammenligning. Det drejer sig om

1. Bog
2. Bog
3. Bog
4. Bog
5. Bog


De breve der forekommer i romanen, er lagt særskilt op:

 1. Faderens første brev til Emanuel i Muld (1891)
 2. Faderens andet brev til Emanuel i Det forjættede Land (1892)
 3. Bettys brev til Emanuel i Det forjættede Land (1892)

Af sekundærlitteratur findes på dette netsted følgende:

Senere behandlinger (kronologisk; med links til tekster her på netstedet)

 • Hans Brix: "Det forjættede Land" i hans Gudernes Tungemaal, 1911, s. 156-64.
 • Flemming Behrendt: Kapitel 2 i speciale om Henrik Pontoppidans omarbejdelser, 1964.
 • Birgitte Hesselaa: "Henrik Pontoppidans tvesyn" IN: Kritik 3, 1967.
 • Finn Stein Larsen: "Diabolsk Idyl" i hans: Prosaens mønstre, 1971, s. 78-91.
 • Mette Fog Pedersen: "Emanuel Hansted fra Henrik Pontoppidans roman Det forjættede Land" i hendes: Strejftog til lykkelige dage, 1975, s. 44-51.
 • Klaus P. Mortensen: "Det provisoriske land. Om H. Pontoppidans Det forjættede Land som historisk tekst", IN: Kritik, 1977, nr. 41, s. 58-93.
 • Thorkild Skjerbæk: Efterskrifter med tekstoplysninger til Det forjættede Land, IN: Gyldendals Paperbacks, 1979, genoptrykt i Gyldendals Tranebøger, 1993.
 • Inge Bælum: "Individuation eller regression? Emanuel Hansteds livsforløb i Det forjættede Land", IN: Kunsten og kaldet. Festskrift til biskop Johannes Johansen 4. marts 1990, s. 124-46.
 • Flemming Behrendt: anmeldelse af Det danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1998. Heri en anvisning på hvor man kunne læse romanen hvis man også har 1. udgavens tekst.
 • Karin Johansen: "Skriften, kunsten og kristendommen i Henrik Pontoppidans Det forjættede Land", IN: Nordica bd. 15, 1998, s.49-76.
 • Ulrik Lehrmann: "Det modernes ironiske dissonanser. Henrik Pontoppidan: Det forjættede Land", IN: Læsninger i dansk litteratur, II: 1820-1900, 1998, s. 282-98 og 358-60.
 • Nanna Bækholm: "Polyfoni i Henrik Pontoppidans Det forjættede Land", IN: Synsvinkler, 1999, nr. 22, s. 5-17.
 • Flemming Behrendt: "Den pontoppidanske grundtekst", 1999.
 • Flemming Behrendt om: Aftensangen fra Muld: Nu trækker Bonden sit Hors i Stald.
 • Svend Aage Madsen i Forfatternes litteraturhistorie. [???]
 • Svend Bjerg: "Er Emanuel Hansted kristen?", Pontoppidan Selskabets sommermøde 2004.
 • Peter Tudvad: "Pontoppidan og Søren Kierkegaard", Symposion 2007.

Se i øvrigt i Dansklærerforeningens litteraturindeks omfattende tiden fra 1967 til idag.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven (1891-95). Tre bind: Muld, Det forjættede Land, Dommens Dag
C-udgaven (1898). Det forjættede Land
E-udgaven (1918). Det forjættede Land
Engelske oversættelser (1896):
Emanuel or Children of the Soil (Muld)
The Promised Land (Det forjættede Land)
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.