Det forjættede Land

C-udgaven 1898

Bogen udkom 20.12.1898 på Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen).

Om de øvrige udgaver af Det forjættede Land se denne Oversigt.