Sommermøde 2004

23.-25. juli 2004 på Kursuscentret
Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Guds rige på jorden

Henrik Pontoppidan og Det forjættede Land.
Religion og samfund i det modne pontoppidanske forfatterskab.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt.
Programudvalg: Birgitte Hesselaa, Johan Rosdahl og Søren Schou.

Program

Fredag 23. juli

13.00-14.00: Ankomst og indkvartering.

14.00: Velkomst og orientering.

14.15-15.45: Lektor, cand.mag. Flemming Behrendt:
Tolstoj i Horns Herred. Henrik Pontoppidan og hans forjættede land.

15.45: Kaffe.

16.00-16.45: Plenumdiskussion.

18.00: Middag.

19.30: Kaffe.

20.00-21.30: Forfatteren, cand.phil. Katrine Marie Guldager: En forfatters læsning af Det forjættede Land.

Lørdag 24. juli

8.30-9.00: Morgenmad.

9.00-10.30: Lektor, dr.theol. Svend Bjerg: Er Emanuel Hansted kristen? En diskussion af kristne temaer i romanen.

10.30-10.45: Kaffe.

10.45-12.00: Forfatter, cand.mag. Hanne Engberg: Er Det forjættede Land en historisk roman? Pontoppidans ærinde i historisk og aktuelt perspektiv.

12.00-12.45: Frokost.

13.00-14.00: Plenumdiskussion af Svend Bjergs og Hanne Engbergs foredrag.

15.00: Kaffe.

15.15-16.45: Lektor Lise Præstgaard Andersen: Pontoppidans bløde mænd, stærke kvinder – og omvendt. Med udgangspunkt i Det forjættede Land.

16.45-17.15: Plenumdiskussion af Lise Præstgaard Andersens foredrag.

18.00-19.00 Middag.

19.30: Kaffe.

20.00: Aftenunderholdning: ”Hvad spillede Ragnhild?”
Lektor Søren Schou om musikken i samtiden illustreret med cd-eksempler.

Søndag 25. juli

8.30-9.30: Morgenmad.

9.30-11.00: Lektor Mogens Davidsen: Vejen til Frelse? Det forjættede Land som utopisk roman i sammenligning med Nexøs Pelle Erobreren (1906-10), Jakob Knudsens Fremskridt (1907) og Henrik Stangerups Broder Jacob (1991).

11.00-11,15: Kaffe.

11.15-12.00: Plenumdiskussion af Mogens Davidsens foredrag.

12.00-12.45: Frokost.

12.45-13.30: Afslutning og evaluering.

Herefter hjemrejse.

PRIS pr. deltager: 1750 kr. Indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) - valg angives ved tilmeldingen. Tilmelding inden 1. juni til Birgitte Nyborg, Platanvej 11, 3200 Helsinge, email bny@paradis.dk. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på kr. 500 på Pontoppidan Selskabets girokonto 01-001-0780 med tydelig angivelse af navn og formål eller med check sammen med tilmeldingen. Restbeløbet betales senest den 18. juni; i modsat fald returneres depositum med fradrag af administrationsgebyr på kr. 75. Ved afbud efter 23. juni returneres kun halvdelen af deltagerbetalingen; ved afbud efter 9. juli returneres kun en fjerdel; ved afbud efter den 16. juli sker ingen refusion. – Max. antal deltagere: 50. Først efter 15. maj er tilmelding åben for ikke-medlemmer, der betaler et administrationsgebyr på 75 kr. Sidste frist for tilmelding er 23. juni.

Kursuscentret Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 23 00, adm@nrgaard.dk, ligger ca. 10 minutters gang fra centrum af Bjerringbro, hvor stationen ligger for enden af den lille gågade. Umiddelbart nord for kursuscentret ligger et stort skovareal med afmærkede stier, mod syd er der en stor park med gode stier, og der er ikke mere end 15 minutters gang ned til Gudenåen, som løber gennem byen. Her kan man gå en tur op ad den historiske Pramdragersti langs åen op til Tangeværket, der opstemmer den 12 km lange Tange sø. Der er adgang til svømmesal, saunaer, kanoer og kajakker. - Der kan bestilles vegetarkost.


Som Henrik Pontoppidans øvrige romaner, de store såvel som de små, findes også Det forjættede Land i flere udgaver. Om dette kan der læses i Flemming Behrendts afhandling "Den pontoppidanske grundtekst" eller – i mange detaljer – i kapitlet om Det forjættede Land i Behrendts gamle universitetsspeciale. På sommermødet vil vi gå ud fra den seneste tekst fra Pontoppidans hånd selv om den er beskåret i forhold til den første endelige udgave fra 1898 (3. udg.) eller 1903 (4. udg.). En af disse udgaver kan med fordel læses, og de er nemme at få fat på antikvarisk (prøv på www.antikvariat.net/). Alle henvisninger i foredrag m.v. vil blive givet til del, bog, kapitel, så de kan findes uanset hvilken udgave man medbringer. At læse den oprindelige udgave i tre bind er for feinschmeckere. Men den findes i en videnskabelig tobinds-udgave fra Det danske Sprog- og Litteraturselskab hvis andet bind rummer et væld af gode noter, kommentarer og efterskrifter og en cd-rom med samtlige udgaver elektronisk tilgængelige. Denne udgave tilbyder Gyldendal i anledning af sommermødet selskabets medlemmer til en særpris af 370 kr. (normalrpis: 576 kr.) inkl. forsendelse. Bestilling skal afgives til selskabets sekretær, Flemming Behrendt, inden 1. juni hvorefter bøgerne vil blive udsendt og faktureret direkte fra forlaget.