Pontoppidan Selskabet

Pontoppidan Selskabet har pr. 28. februar 2023 åbnet sin egen hjemmeside pontoppidanselskabet.dk. Her finder man oplysninger om alt der vedrører selskabet: Nyheder, medlemskab, arrangementer, sommermøde, bestyrelse, tidsskriftet Pontoppidaniana samt hvordan man kontakter selskabet.

Nærværende netsted varetager som hidtil sin opgave som først og fremmest er at stå til disposition som et digitalt bibliotek/tidsskrift, der opbevarer/optager tekster vedrørende Henrik Pontoppidan. Her findes foruden Pontoppidans egne værker: bøger, artikler og korrespondancer, også sekundærlitteratur og breve forfattet af andre til og om Pontoppidan. Alle tekster er naturligvis søgbare.