Pontoppidan Selskabet

Selskabets formål er – ifølge vedtægterne – "…at drive og fremme en forsknings-, uddannelses- og formidlingsvirksomhed, der udgår fra eller er inspireret af Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab".

Selskabet ledes af en bestyrelse. Den nuværende bestyrelses sammensætning ses her.

Man indmelder sig i Pontoppidan Selskabet med en e-mail eller et brev til kassereren Gunnar Jørgensen. Man kan blive optaget med navn og evt. e-mail- og postadresse på Selskabets åbne medlemsliste, men man kan også fravælge denne mulighed. Besked herom bedes venligst meddelt ved indmeldelsen.

Medlemskontingentet – der principielt gælder for kalenderåret – er 250 kr. Beløbet indbetales til kassereren Gunnar Jørgensen, Ved Gadekæret 8B, 3540 Lynge, på:

Girokonto (+01)10010780 – eller
Bankkonto Reg. nr. 1551 – Konto nr. 0010010780 – med angivelse af afsender.

Du er velkommen til – som en ekstra støtte – at forhøje dit kontingent til f.eks. 300 eller 500 kr.

Øvrige henvendelser til Selskabet kan ske til kassereren, Gunnar Jørgensen.

Nyhedsbrev

Pontoppidan Selskabet udsender med mellemrum (ca. hver 3.-4. måned) et nyhedsbrev med det aktuelle mødeprogram og andre meddelelser. Nyhedsbrevet kan læses via et link øverst til venstre på netstedets åbningsside. Når der udsendes et nyhedsbrev adviseres medlemmerne via en e-mail indeholdende et link. Øverst i venstrespalten her på siden er der et link til tidligere nyhedsbreve.

Selskabets historie

Selskabet er stiftet 25. oktober 2000 på initiativ af Flemming Behrendt. I de følgende år lancerede selskabet dette netsted – henrikpontoppidan.dk – med en stor tre-årig støtte fra Velux Fonden. Da denne fond udtrykkeligt ønskede at netstedet blev "indlejret" i en offentlig institution, overtog Syddansk Universitet i 2005 netstedet og huser det på en af sine servere. Men SDU ser sig ikke i stand til i øvrigt at støtte netstedet økonomisk. Det gør i dag hovedsageligt kun selskabets medlemmer gennem det særlige støttekontingent. Den udvikling af netstedet der kræver ny programmering, kan kun finansieres ad denne vej. Selve redigeringen af netstedet er ulønnet.

En skriftserie, Pontoppidaniana, blev planlagt i de første år af selskabets historie. Planen har hidtil resulteret i to bind:
1. Undergangens Angst (2004) med flg. indhold. Bindet er udsolgt.
2. Der må ikke gå lyrik i mennesket (2019) med flg. indhold. Bindet fås gratis mod et administrations- og forsendelsesgebyr på 60 kr. ved henvendelse til selskabets kasserer Gunnar Jørgensen.

Serien havde til formål at udbrede kendskabet til netstedets indhold uden for kredsen af regelmæssige brugere, men også at glæde de brugere der hellere vil læse de lange tekster i bogform end på skærm. Selskabet var sig desuden bevidst at det er vanskeligt at gøre sig gældende i det offentlige rum uden at udgive tryksager. Så skriftserien skulle også ses som en form for markedsføring. Serien skulle omfatte fire rækker: I. Pontoppidan-tekster. II. Breve. III. Sekundærlitteratur og IV. Pædagogiske introduktioner. Tiden har imidlertid vist at denne snart 20 år gamle plan ikke lader sig realisere. Det er hverken muligt at rejse midler eller finde købere nok til denne publiceringsform. Selskabet har i de senere år satset stærkt på foredragsvirksomhed – eksempler ses nedenfor. Desuden har der været lagt vægt på at udvikle og udbygge netstedets bestand af dokumenter og breve til en solid basis for Pontoppidan-forskningen.

Pontoppidan Selskabets dagbog for det seneste år:

 • 23.4.2019. Johs. Nørregaard Frandsen: "Det forjættede Land mellem gamle og nye fællesskaber"
 • 13.5.2019. Årsmøde og generalforsamling
 • 13.5.2019. Martin Zerlang: "Satirikeren Pontoppidan"
 • 23.-25.8.2019. Årets Sommermøde. Tema: "Lykke-Per: Roman, filmatisering og biografi". Foredrag på mødet:
  • Palle Schantz Lauridsen: "Bille Augusts Lykke-Per som adaption"
  • Erik Skyum-Nielsen: "Lykke-Per: et værk, mange tekster"
  • Flemming Behrendt præsenterede Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan
  • Klara Kinck og Oliver Zeeberg Nielsen: "Lykke-Per læst af studerende"
  • "Kaminpassiar" med Solvej Balle / Johan Rosdahl
  • Steffen Heiberg: "Den historiske biografi. Genre og relevans"
 • 10.9.2019. Tale af Søren Schou i anledning af udgivelsen af Flemming Behrendt: Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan
 • 11.12.2019. Birgitte Qvist-Sørensen: "Hvorfor er Lykke-Per en yndlingsbog?"
 • 16.1.2020. Birgitte Hesselaa: " Emanuel Hansted og menigheden: fra 'perfect match' til skilsmisse"
 • 27.2.2020. Preben Lilhav: "Lykke-Per og Platon"

Tidligere arrangementer.