Selvbiografiske tekster (1889-1936)

Lige siden 1889 havde Pontoppidan givet sig af med at skrive selvbiografiske, det vil sige tilbageskuende, erindrende tekster. Men det var først efter at Axel Pontoppidans bog om Den yngre Slægt Pontoppidan (1931) fik provokeret Henrik Pontoppidan til grundigere at overveje hele sit liv, eller i hvert fald op til "midtvejs gennem livet", at han i en serie artikler i Flensborg Avis gav sig til selv at skildre sin barndom og derefter producerede sine to selvbiografiske jeg-romaner. Udforskningen af "sandt" og "opdigtet" i disse mange tekster er meget krævende.

Det drejer sig i kronologisk orden om:

188? Randers-afsnittet i "Kronjyder og Molboer" i Danmark bd. I, s.???

1889 25.-29. august Bestigningen af Faulhorn beskrevet i tre artikler i Kjøbenhavns Børs-Tidende (PCA 104).

1889 8. november Dagbog om Meïr Goldschmidt i Kjøbenhavns Børs-Tidende (PCA 134).

1889 26. november "Dagbog" i Kjøbenhavns Børs-Tidende (PCA 144).

1897 25. marts "Enetale" om Heimwehfluh (PCA 234).

1902 Det selvbiografiske brev til Mathilde Mann.

1905 Det af HP redigerede og omskrevne "stenografiske" interview i Hver 8 Dag.

1905 Det af HP selv skrevne interview i Politiken om Lykke-Per.

1910 3. juli 1910 "Smaa Erindringer" i Randers Amts Avis (PCA 291b)

1914 Interview i Aalborg Venstreblad forud for foredraget Kirken og dens Mænd.

1911 Artiklen "En Julerejse" holdt i dagbogsform balancerer mellem det topografiske og det selvbiografiske.

1917 Input'et til Vilh. Andersens bog om Henrik Pontoppidan – se kapitel 3 herfra og dertil et brevbilag.

1917 25. juli Interview i Berlingske Tidende.

1917 Om De to udgaver af De Dødes Rige.

1917 Interview i Politiken om Nobelprisen.

1918 "Præstens Datter" der er en autentisk virkende erindring med et enkelt point-of-view fra Blokhussommeren 1887. (PCA 307) Den blev senere bearbejdet novellistisk til "Rabbinerens Datter" i Noveller og Skitser III (1930). Se en synoptisk sammenstilling af de to tekster.

1920 Selvbiografien til Nobelstiftelsen.

1920 En Vinterrejse der kun formelt bygger på nogle ældre rejseartikler fra 1905, men har et frisk selvbiografisk præg – og en parallel til Schaff!

1927 Carl Henrik Clemmensens interview med Pontoppidan om Georg Brandes i Nationaltidende/Dagens Nyheder.

1927 Carl Henrik Clemmensens interview med Pontoppidan i Nationaltidende/Dagens Nyheder i anledning af 70-årsdagen.

1931 (Selv)Biografien i Den yngre Slægt Pontoppidan, om arbejdet med denne se her i Flemming Behrendts afhandling om Pontoppidans omarbejdelser (1964).

1932 "Hvad Hjernekisten gemte" og "Fra Drengeårene" i Flensborg Avis.

1933 Takketale for æresborgerskabet i Randers.

1936 "Et Par Blade af en Mindebog" i Dansklærerforeningen 1885-1935. Et jubilæumsskrift.