Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 17. december 1902

i en gammel Præsteslægt

Hillerød 17. Decb. 1902

Kære Frue!

Jeg er født i Fredericia 1857 i en gammel Præsteslægt. Oplevede i Syvårsalderen den dansk-tyske Krig med Besættelsen af Jylland. Studerede Polyteknik i København indtil mit 22 År1. Udgav 1881 min første Bog "Kirkeskuden", en Landsbyfortælling. Har senere udgivet adskillige Bind, deriblandt 2 store Romaner "Det forjættede Land" (der nu trykkes i 4d Oplag) og "Lykke-Per", der vel bliver på c. 80 Trykark2.

H. Pontoppidan

 
[1] Det står til overvejelse hvor langt udtrykket "indtil mit 22 År" rækker. HPs "22. år" begynder i 1878, men betyder "indtil" "til og med"? En nøjere undersøgelse af HPs praksis på dette punkt må til. Men tiden efter fødselsdagen i 1879 er i h.f. ikke omfattet af bestemmelsen. tilbage
[2] 80 Trykark: Svarende til 1.280 sider. Lykke-Per A blev med sine otte hefter i alt på 1.443 sider. Romanen voksede med andre ord i løbet af sit to sidste år med 160 sider, svarende til den omfangsprocent hvormed romanen derefter blev forkortet til andenudgaven 1905 (LP B). tilbage