Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Hillerød. 2. november 1902

Lykke-Per-oversættelse


2d Novb. 1902.
Hillerød.

Højtærede
Fru M. Mann!

Jeg har haft mange Tilbud om Oversættelse af Lykke-Per; men jeg har ikke villet træffe nogen Afgørelse, før Bogen foreligger færdig, og vi er kommen med i Berner-Conventionen1. Sidst havde jeg et Tilbud fra Hr. Forlagsboghdl. Juncker2 i Berlin, der ønskede at forlægge Bogen, og med hvem jeg rimeligvis genoptager en Forhandling, når Værket er fuldendt. Skulde De til den Tid endnu have Lyst til at oversætte det, skal jeg tillade mig at henvende mig til Dem derom. – Venligst Hilsen.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.
/ verte

2 Jeg har skrevet en lille folkelig Fortælling3 til "Juleroser". En anden4, noget større til "Politikens" Julenummer (som den helt skal fylde) har jeg under Udarbejdelse. Skulde De have Lyst til disse to, står de til Tjeneste.

 
[1] Berner-Conventionen af 1886 om ophavsret blev tiltrådt af Danmark ved lov af 11.6.1903. tilbage
[2] Juncker: se brev til Axel Juncker 16.10.1902. tilbage
[3] Fortælling: Den kongelige Gæst. tilbage
[4] En anden: "Livets Kilde". tilbage