Henrik Pontoppidan til Axel Juncker
Sendt fra Snertinge. 16. oktober 1902

afsluttet i det kommende År


16d Oktb. 1902
Snertinge.

Højtærede Hr. Axel Juncker, Berlin!

Jeg takker Dem meget for Deres Brev og det ærefulde Tilbud om at udgive en tysk Oversættelse af "Lykke-Per". Jeg har ganske rigtigt i Årenes Løb modtaget adskillige Forespørgsler fra tyske Oversættere og Forlagsboghandlere; men jeg har ikke villet træffe nogen Aftale, før Bogen foreligger helt færdig. Den vil da straks udkomme i en ny, gennemset (og måske noget forkortet) dansk Udgave, efter hvilken den tyske måtte oversættes.

I det kommende År vil Bogen rimeligvis blive afsluttet. Til den Tid skal jeg tillade mig at henvende mig til Dem om en 2 eventuel Fornyelse af Deres Tilbud.

Men kunde De ikke i Mellemtiden have Lyst til at forsøge med en af mine andre, mindre Skrifter? Jeg havde forleden Brev fra Frk. Reventlow (Wittenberg bei Selent, i/ Holstein), der forgæves har søgt Forlægger til min Bog "Det ideale Hjem".

Med Højagtelse
Henrik Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage