De to Udgaver af "De Dødes Rige"

Om Forholdet mellem den tidligere Udgave af "De Dødes Rige" og denne nye kan jeg gentage, hvad jeg udtalte, da min anden store Hefte-Roman, "Lykke-Per" i sin Tid blev samlet og fik sin endelige Form. De to Udgaver forholder sig til hinanden omtrent som en Malers Studie til det færdige Maleri. Det er en Smagssag, hvilken af dem man vil foretrække. Et Udkast, præget af Øjeblikket, kan trods alle Ufuldkommenheder og Fejlgreb i det enkelte have sin særegne, uerstattelige Værdi. Men det fuldfærdige Kunstværk er lettere tilegneligt, mere anskueligt og dertil stærkere båret af Frembringerens Grundstemning.

Ved Fortællingens Hovedlinier er der, naturligvis ikke rørt, og den ret betydelige Forkortelse, der er foretaget, skyldes mindre Strygninger eller udeladte Scener end en gennemgående Bestræbelse for yderligere at sammentrænge Stoffet, at udsmelte alt svampet Væv, gøre Formen mager, kødløs i Overensstemmelse med Emnet.

Har forøvrigt en Sammenligning af de to Udgaver Interesse for andre end Fagmænd? Jeg betvivler det. De er gode hver for sig, og har Mangler begge. Jeg vil da også hellere benytte Lejligheden til gennem "Bogvennen" at takke min Læsekres for den store, næsten ufattelige Tålmodighed, hvormed den påny har fundet sig i en Udgivelsesmåde, der virker fordringsfuld og irriterende, men som var mig dikteret af Forholdene. Jeg er jo heller ikke bleven ene om den. For danske Romanforfattere, der arbejder med det store Format og ikke er rige, går der vistnok ingen Vej udenom. Nu da jeg med de fyldte 60 År er trådt over i Reserven, får jeg vel næppe mere på den Måde Brug for Læsernes Overbærenhed. Men jeg vil håbe – som det hedder i Forretnings-Annoncer – at den mig i mange År udviste Tillid uformindsket må blive overført på Efterfølgerne.