Borgmester Hoeck og Hustru. Et Dobbeltportræt

bhh
1905-titelopslag med Hans Tegners frontispice

 
udkom i december 1905 i to oplag. Forud gik en version, "Livets Kilde", trykt i 1902 i Politikens julenummer. Skønt ændringerne er utallige, er strukturen og alle pointerne allerede til stede i 1902-teksten. Så set i forfatterskabets sammenhæng må den behandles som en tekst fra 1902. Den blev let revideret til andenudgaven i Noveller og Skitser, bd. II (1922; genoptrykt af forlaget Gyldendal i 2002). Begge de oprindelige tekster blev genoptrykt i den af Frederik Nielsen redigerede Dansklærerforeningsudgave 1964, genoptrykt 1981. 1905-teksten er desuden optaget i Smaa Romaner 1905-1927 (2011) hvis Efterskrift gør rede for tilblivelsen, modtagelser og eftertidens behandling af denne og bindets øvrige små romaner.

Sammen med en engelsk oversættelse ved Martin A. David (og et forord ved Flemming Behrendt) er førsteudgavens tekst (men med moderne retskrivning) optrykt af det norske forlag Geelmuyden.Kiese for Scandinavian Airlines, 1999 i serien Scandinavian Words, bd. 11.

Sekundærlitteratur

Af litteraturen om Borgmester Hoeck og Hustru findes her på netstedet:
Laura Sejr-Nielsen: Mere skab end ægte fra 2004, indtil videre kun i uintegreret PDF-version.

I et efterladt manuskript til en Pontoppidan-monografi gør Svend Norrild opmærksom på at Pontoppidan allerede i 1889 foregreb kompositionen af den lille roman, nemlig i "En Randbemærkning" af 23.10.1889 i Kjøbenhavns Børs-Tidende.

I Tidehverv, nr. 2, 78. årg. febr. 2004 skrev Jack Kornbeck en artikel om Borgmester Hoeck og Hustru: "Orden og frihed hos Pontoppidan".

Trykfejlsliste

Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002:

s. 361: – her vendte hun sig mod Søsteren – læs: – hun vendte sig mod Søsteren –

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Borgmester Hoeck og Hustru (1905)
Udkastet: Livets Kilde (1902)
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.