Henrik Pontoppidan til Svend Norrild
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. september 1941

min ældre Produktion gået i Glemme

15de Septb.3 Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. lektor Svend Norrild!1

Det skyldes et langvarigt Ildebefindende, som endnu ikke er helt forbi, at jeg først i Dag kan bringe Dem min Tak for Deres elskværdige Brev og Tilsendelsen af "Isbjørnen" i dens nye Skikkelse2. Det har naturligvis været mig en stor Tilfredsstillelse at se min gamle Fortælling komme til Ære og Værdighed i en Skolebogs-Udgave og sagkyndigt forklaret. Jeg havde selv næsten glemt den, 2 mindedes den i hvert Fald kun i sine Hovedtræk. Men det gælder om så meget af min ældre Produktion, at den er gået mig halvt i Glemme. Jeg kan derfor heller ikke sige, om det forholder sig rigtigt, at det oprindeligt var min Fader, der gav mig Billedet af den grønlandske Præst. Det er ikke umuligt. Men jeg erindrer det ikke.

Modtag min bedste Hilsen, og vær forvisset om, at jeg [er] Dem oprigtig taknemlig for Deres Interesse for mit Forfatterskab.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Svend Norrild (1897-1972) var 1924-65 gymnasielærer med fagene dansk og kristendomskundskab, til sidst som rektor for Gladsaxe gymnasium. Udgav bl.a. Jakob Knudsen (1935), Dansk Litteratur fra Saxo til Kaj Munk (1949) og efterlod et manuskript til en monografi om Henrik Pontoppidan. tilbage
[2] nye Skikkelse: Dansklærerforeningens udgave v. Svend Norrild udkom første gang 9.8.1941. tilbage
[3] Kuverten er poststemplet 1941. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage