Karl Gjellerup

Mens Karl Gjellerup (1857-1919), født samme år som Pontoppidan, også præstesøn og med hvem han i 1917 delte Nobelprisen, aldrig ses at have ytret sig offentligt om Pontoppidan, lod denne ikke få gange sin persiflage ramme kollegaen, såvel i sit forfatterskab som i sine breve. Tidligt havde han kigget ham ud, som da han til redaktøren af det organ, Ude og Hjemme, hvortil de begge leverede, Otto Borchsenius, skrev - TEXT FØLGER

Skal man tro Arv og Gæld, mødtes de personligt første gang ved festen for Hostrup den 27.1.1881: her kendte han kun Gjellerup "fra Billeder", og brevspor af nogen personlig kontakt har vi ikke.