Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Müllerstrasse 6, Wiesbaden. 30. januar 1912

Trykfejl maa endelig rettes

Müllerstrasse 6I
Wiesbaden
30/1 1912.

Kære Ven!

Jeg sender her Korrekturen1 tilbage. Den anholdte Trykfejl må endelig rettes, da den gør et helt Vers meningsløst. Jeg har naturligvis intet imod, at Digtet fremkommer på selve Fødselsdagen, og den foreslåede Frise af Vald. Andersen har jeg heller ingen Grund til at modsætte mig.

Venligst Hilsen fra os begge.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Korrekturen: nemlig på digtet "Den 4. Februar". tilbage