Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. januar 1913

et enkelt Punkt i "Torben og Jytte"

Politikens
Redaktør
Kjøbenhavn, d. 17 Jan. 1912 [17.1.19131]

Kære Ven,

Kan det interessere Dig, hvad en begavet ung Læge skriver om et enkelt Punkt i "Torben og Jytte"? Tak forresten for denne dejlige Bog. Det interesserede mig især at se Dig give Stedbeskrivelser uden for det danske Landomraade. Nu er vi spændte paa Fortsættelsen.

Det var kedeligt, at Du og Din Frue ikke vilde komme med til Middagen d. 23 dns. Jeg har nu 2 saadanne Middage hver Vinter, og jeg havde glædet 2 mig til at se dig her, da der kommer mange af Dine gode Venner, t. Eks. Nansen, Dr. E.B2, Emil Hannover3, Hegel og Frue4 o.fl. (og Forfatter Jeppe Aakjær med Frue)√. Af Damer Lis Jacobsen5, Fru Bloch6, Marie Lassen7, Fru Louis Pio8 fra Chicago o.fl. Vi bliver ialt 44, med Dig og Frue 46. For Du kan bestemme Dig endnu. Hele Ulejligheden bestaar i at køre derhen. Du skal faa den dejligste Diætmad og Diætvin, samt en Vogn hjem Kl. 9.

 – Maaske vil Du sende mig Brevet tilbage. Jeg vil returnere det til Fru Brendstrup9.

Med venlig Hilsen til Dig og Frue

Din hengivne
Henrik Cavling

 
[1] dateringen til året før må skyldes den velkendte nytårs-huskefejl. Torben og Jytte udkom 9.11.1912. tilbage
[2] Dr. E.B.: formentlig psykiateren Einar Brünniche (1866-1932); næppe Edv. Brandes. tilbage
[3] Emil Hannover: (1864-1923) kunsthistoriker. tilbage
[4] Hegel og Frue: Jacob Hegel (1851-1918) forlægger og Julie H. f. Bagge (1857-1924). tilbage
[5] Lis Jacobsen: (1882-1961) filolog. tilbage
[6] Fru Bloch: formentlig Anna Bloch f. Lindemann (1868-1953) skuespillerinde. tilbage
[7] Marie Lassen: (1864-1921) bladudgiver (Aalborg Amtstidende), politiker (Venstre). tilbage
[8] Fru Louis Pio Louise Augusta Henrietta Pio, f. Jørgensen (1853-1924) enke efter socialisten Louis Pio. tilbage
[9] Fru Brendstrup: Cavling har bag på brevet noteret: "Karen Fenger, Fru Dr. Brendstrup, Odense". Karen Fenger var gift med Valdemar Brendstrup, f. 1873, læge i Odense. Han er antagelig den unge læge, der havde bemærkninger til Torben og Jytte. tilbage