Vedr. "Naadsensbrød"

7.3.2000:
Vedr. Henrik Pontoppidan! Jeg er en voksen pige der i øjeblikket er ved at skrive i dansk – og i den forbindelse er blevet en smule nysgerrig i forbindelse med et læserbrev, der handler om en novelle, som Henrik Pontoppidan skrev i Frederiksborgs avis i februar 1885.

Derfor ville det glæde mig meget, om De kunne hjælpe mig med yderligere oplysninger. Af læserbrevet fremgår det, at en dame i omegnen mener sig genkendt som hovedpersonen i novellen Nådsens Brød.

Hun beder derfor Isefjordspostens redaktør om at meddele i bladet, at hun er en hæderlig og ædruelig kone. Af brevet fremgår det også, at hun mener, det kan skyldes en uoverensstemmelse mellem hende og Henrik Pontoppidans familie, at hun er blevet anbragt i en for hende meget lidt flatterende rolle.

Skulle De have mulighed for at oplyse mig om Henrik Pontoppidan har reageret på brevet eller på anden måde har udtalt sig om hændelsen, vil jeg være meget taknemmlig for at høre fra Dem.

Det er meget spændende at finde et læserbrev fra en kvinde i 1885 – på et tidspunkt, hvor kvinder ikke engang havde valgret.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen
Jytte Andersen

Svar 22.3.2000:

Kære Jytte Andersen.

Jeg har fra Johan Mogensen fået dit spørgsmål om modellen for Stine i "Naadsensbrød". (…) sig mig lige hvad din egen kilde til "læserbrevet" er. Hvor har du læst eller hørt om det?

Venlig hilsen
Flemming Behrendt

22.3.2000:

Kære Flemming Behrendt!

(…) Du spørger mig, hvad min kilde er. Der er en lille sjov historie forbundet med det, som jeg gerne vil fortælle:

Jeg er kursist på Vuc Lolland, Maribo afdeling. Jeg læser dansk på trin 2 – det svarer til 10. klasse udvidet. Dette trin indeholder 2 moduler. Et hvor man læser skønlitteratur og et hvor man læser sprog/kommunikation.

Da jeg først havde mulighed for at starte på kurset efter nytår, er jeg selvstuderende på det modul, holdet har læst fra august og frem til jul, ellers kan jeg nemlig ikke gå til eksamen. Det er skønlitteraturmodulet.

I forbindelse med at jeg skulle læse en anden novelle i bogen: Dansk Litteratur af Annamette Andersen, Gads forlag, fandt jeg novellen "Nådsensbrød" af Henrik Pontoppidan. Efter novellen er der trykt et læserbrev – og så var jeg solgt. Jeg kan godt lide at læse Henrik Pontoppidan – jeg faldt totalt for ham, da jeg for nogle år siden på dansk trin 1 læste "Knokkelmanden". Jeg talte derfor med min dansklærer om læserbrevet – og spurgte ham, om jeg kunne bruge det som en del af min projektopgave.

Vi har så sammen fundet frem til en måde, hvorpå læserbrevet kan indgå i den projektopgave, jeg har valgt at gå op i til sommer, og da jeg så opdagede et link til Johan Mogensen, kunne jeg ikke lade være med at reagere. Jeg sendte derfor en forespørgsel, fordi jeg så gerne vil vide, om der findes noget materiale nogen steder, der tyder på, at Henrik Pontoppidan har brugt Anders Larsens enke som hovedperson.

Jeg har ikke selv det indtryk af forfatteren, at han udstiller almindelige mennesker til spot og spe – jeg synes han altid beskriver sine personer med kærlig omsorg og respekt og også meget blufærdigt. Jeg ved godt, at han havde en skarp pen, når det angik " det bedre borgerskab".

Læserbrevet har jeg tilladt mig at sende med som vedhæftet fil til dig, så du kan se, hvad det er, der har fået mig til at blive så nysgerrig. (…) Jeg synes, jeg ville sende oplysningerne så hurtigt som muligt, når du er så venlig at ville hjælpe mig med dette. Jeg er dig dybt taknemmelig – det er helt utroligt at møde sådan en hjælpsomhed.

Faget dansk betyder uendelig meget for mig – jeg håber, jeg får lov til at undervise i det på et tidspunkt.

Når jeg er færdig til sommer, skal jeg i gang med en ny uddannelse. Jeg har været så heldig at blive optaget på voksenunderviseruddannelsen på Vordingborg Statsseminarium. Jeg har netop lige været til samtale og fået at vide, at jeg vil få brev sidst i april om, at jeg er optaget på uddannelsen.

Min projektopgave skal være helt færdig den 20. april, så jeg kan nå at få den kigget efter, inden den bliver sendt til censor.

Venlig hilsen og tusind tak for hjælpen.
Jytte Andersen

Svar 23.3.2000:

Kære Jytte Andersen,

Kunne du give mig en snail mail-adresse, så skal jeg sende dig noget materiale. Jeg går ud fra at du alene er interesseret i den personalhistoriske side af sagen, ikke i den litterære-fortolkningsmæssige (som er ganske omfattende). To forfattere har – foruden Johs. P. Olsen (udgiver af Fra Hytterne i Dansklærerforeningen), der vist var den der fandt frem til læserbrevet – beskæftiget sig med sagen: nu afdøde skoleinspektør A.E. Larsen (f.1920) i sin bog Henrik Pontoppidan. Liv og Vilkår. Et landbosamfund for 100 år siden fra 1988, og Chr. Hvid Simonsen (hvis data jeg ikke kender) i artikelen "Henrik Pontoppidan og Horns Herred" i årbogen Fra Københavns Amt, 1956, s. 29-46. Det er fra disse to kilder jeg har taget en fotokopi af de relevante sider og gerne sender dig (min scanner er i uorden), hvis jeg altså lige får en adresse.

Venlig hilsen
Flemming Behrendt

23.3.2000:

Kære Flemming Behrendt!

Tusind tak for dit hurtige svar, du har jo ellers travlt, kan jeg forstå.

Ja det er præcis den personalhistoriske side af sagen, jeg er interesseret i.

Jeg har vist din mail til min dansklærer i dag, og han er også temmelig interesseret i, hvordan dette her udvikler sig. Han var nemlig ikke sikker på, at jeg kunne finde noget andet svar, end det, man selv kan tænke sig til – . (…)

Venlig hilsen (…).
Jytte Andersen

5.4.2000:

Kære Flemming Behrendt!

Tusind tak for det tilsendte materiale (…).

Det bekræfter sådan set mine formodninger om, at der ikke var tale om en hævnakt fra Henrik Pontoppidan. Jeg kan ikke få det til at passe ind i forfatterens menneskesyn, at han skulle være hævngerrig på den lille i samfundet, som han netop altid forsvarede.

Mit projektopgave bliver afleveret til min lærer i morgen – og derefter bliver den sendt til vurdering, når han har fået navnet på den censor, som vi skal til prøve hos i maj måned.

Det er min første selvstændige opgave af denne type, så det er naturligvis meget spændende, hvordan den bliver vurderet.

Tusind tak for hjælpen endnu engang (…).

Venlig hilsen
Jytte Andersen