"Fruen skriver med mig"

Kære forældre og syskende

Naar jeg i dag skal skrive til mine kære forældre og syskende saa er det med særlig trang til at aabne mit Hjærte i anledning af at jeg nu har gjort den opdagelse at det er det og intet annet jeg kunde blive lykkelig ved og føler mig saa frigjort ved at jeg ikke er som jeg før har trot den grimme Ælling der slet intet passer til nogenting alle vejne og jeg kunde aldrig tale om det det falt mig aldrig ind jeg var alti optagen af tanker som gik saa langt derfra og jeg har grædt tit men nu skal jeg fortælle jer at her er slet ingen forskæl paa bynder og andre og alle selv den fattigste Kofte og her er en søn som har holden en tale til bynderne men jeg kunde nok fortælle jer en stor nyhed som gjør jer alle glade men ikke nu men i skal nok snart faa den at vide mere tør jeg ikke sige nu men Vorherre har rigtignok aabnet et skjønt liv for mig og jeg mærker Vorherres kjærlighedsgjerning strømme til mig og jeg holder saa |85| meget paa den kjærlighed for den er et lønligt Kildevæld hvor den faar lov at strømme ind i hjærterne men nu vil jeg blot sige at jeg er saa glad som jeg aldrig havde trot jeg skulde blive og jeg er slet ikke længere vred paa dig moder og du maa lade Karen komme ud ogsaa naar hun bliver kumfermeret for alting er saa skjønt som de synger ovre paa skolen og alle menniskerne saa gode og jeg hører tit et godt ord talt her lie saadan og vi synger ofte saa mange sange og vi kan rigtig mærke at vi springer ud af hans kjærlighed liesom en blomst med fuglevinger og Fruen skriver med mig som i vel kan se men Vorherre gjør alting godt mod hvem han har kjær og jeg kan be rigtig til ham netop nu naar det stormer med tvivl omkring mig som noget stort vovespil saa jeg kan næsten ikke rigtig forstaa mig selv i at jeg kan tage det saa rolig og jeg fornemmer nok at det er min fader i Himmelen naar han blot faar lov at at raade paa vore hjærter saa vil vi alti være glade og" hermed hilses i fra mig

Boel.

Jeg har haft en bøllen finger.