Sandinge Menighed

Indholdsoversigt

Af Henrik Loft Nielsen

Tabellen resumérer indholdet af de to udgaver af Sandinge Menighed: 1. udgave der udkom 23.4.1883, og den omarbejdede 2. udgave, der udkom 16.10.1903.

Under omarbejdelsen i 1903 ændrede Pontoppidan romanens handling på væsentlige punkter. Gamle afsnit udgik og hele kapitler af nyskreven tekst blev tilføjet, men således at det samlede antal ord blev stort set uændret. De omfattende ændringer betyder at en synoptisk sammenstilling af de to tekster kun giver mening for de afsnit der er forholdsvis lidt påvirkede. Vi har valgt at begrænse os til en synoptisk sammenstilling af kapitlerne I, III og V i 1883-udgaven med de tilsvarende kapitler i 1903-udgaven. Det drejer sig om følgende tre scener: Sandinge (landligt miljø), Fru Gyllings stue (københavnsk borgerhjem) og "det lille Skipperhus" (københavnsk underverden).

18831903
Kap. I. Sandinge. Aften.
Landskabet. Jernbanearbejdet.
Friskolen. Sangen.


Lone – Boel – Lavs.Tilbageblik: Sandinge før og nu.
Lones kritik af Boel. Boels sammenbrud.
Kap. I. Sandinge. Aften.
Landskabet. Jernbanearbejdet.
Scene 1: Friskolen. Sangen.
Pastor Momme, Lærer Povelsen, Fru Gylling
Scene 2: Lone og Lavs' hytte.
Lone – Boel – Lavs
Kap. II. Lone og Lavs' hytte, samme aften.
Boel lokkes af sangen, Lone er kritisk.
Tilbageblik: Sandinge før og nu.
Lones kritik af Boel. Boels sammenbrud.
Kap. II. Sandinge. Næste morgen.
Friskolelæreren.
Momme – Boels sammenbrud rygtes.


Momme har i forvejen fået Fru G. til at huse Boel.
Momme får Lones tilladelse hertil.
Kap. III. Sandinge. Næste morgen.

Momme hører om Boels forsvinden
Momme – Fru Gylling. Boel dukker op igen.
Friskolelæreren.
Fru G. vil tage Boel til sig.
Momme får Lones tilladelse hertil.
Kap. III. Fru Gyllings stue.
Fru G. – Frk. Drehling – Rosalie – Boel.
ind: Fruerne Holm og Krarup.

ind: Blomberg m.fl. gæster, bl.a.:

studenterne Madsen og Mollerup.
ind: Knud.
Rosalies kritik.
ud: alle gæsterne.
Knuds tilnærmelser til Boel, Rosalie lugter lunten.
Kap. IV. Fru Gyllings stue.
Fru G. – Frk. Drehling – Rosalie – Boel.
ind: Fruerne Holm og Krarup.
ud: Frk. Drehling.
ind: Blombergs
ud: Fruerne Holm og Krarup
ind: student Madsen, student Mollerup
ind: Knud.
Rosalies kritik.
ud: alle gæsterne.
Knuds tilnærmelser til Boel.

Boels brev til forældrene.
Kap. IV. Fru Gyllings stue.
Fru G. – Knud – Rosalie – Boel.
Consistorialraadinden – om bonderomantik.
Knud erklærer sin kærlighed til Boel i køkkenet.
Boels brev til forældrene.
Knud allerede træt af Boel.
Kap. V. Aftenscener, København.
Scene 1: Det lille Skipperhus.
Madam Jacobsen – Oline.
Skipper Jochumsen – skomager Semberlin.
Scene 2: Byen – Serveringshave.
Knuds tilnærmelser – Boels flugt.
Kap. V. Aftenscener, København.
Det lille Skipperhus.
Madam Jacobsen – Oline.
Skipper Jochumsen – skomager Semberlin.
Kasper Kapper ser Boel hos Fru G.
Kasper lugter lunten vedr. Boel og Knud.
Kap. VI. Dyrehavsbakken – København
Kasper Kapper – Boel på flugt.
Kasper følger Boel til "det lille Skipperhus".
Kasper på sit kvistværelse.
Kap. VII. "Det lille Skipperhus", aften.
ind: Boel.
Oline, en bordelværtinde, en bordelkunde.
Kap. VIII. Fru Gyllings stue, samme aften.
ind: Gæster: Madsen, Boserup, Jensen-Damgaard.
ind: Drehling med datter.
Drehling holder tale, men ingen forlovelse.
Boserup taler, Rosalie afbryder.
ind: Knud.
Knud bryder med Venstrepolitikerne.
Kap. IX. Fru Gyllings stue – samme aften.
Fru G. kan ikke overtale Knud til at droppe Boel.
Knud og Rosalie finder sammen.
Udsigt: Bliver Knud lærer på Rosalies institut?
Kap. X. Sandinge.
Scene 1: Vinterdag.
Jernbanen – Friskolekredsen.
Lavs kvæstes i arbejdsulykke og bæres bort.
Landsbyen finder sammen i fællesskab om ham.
Lone afviser lægen og pastor Mommes hjælp.
Scene 2: Forårsdag.
Lones heroiske kamp for føden.
Momme begriber ikke at Lone kan.
Boels forsoning med Lone.
Udsigt: Forlader Boel bordellet i København for at vende tilbage til Sandinge?
SLUT.
Kap. VI. Sandinge. Vinter.
Juleslagtning.
Friskolelærer Povelsen.
Lavs kvæstes i arbejdsulykke og bæres bort.

 
Kap. VII. (jf. 1883 kap. IV) Fru G.s stue. Aften.
Knud læser op af moderne roman (parodi).
Fru G. – Rosalie – Consistorialraadinden – Boel.
Diskussion om bonderomantik.
Knud går ind til Boel, Rosalie lugter lunten.
Knud kysser Boel i køkkenet. Aftale om møde.
Knud allerede træt af Boel.
Kap. VIII. Næste aften.
Knud og Boel i vogn, Kasper genkender dem.
Kap. IX. (jf. 1883 kap. V.) Samme aften fortsat.
Frederiksberg, en serveringshave.
Knuds tilnærmelser – Boels flugt.
Kap. X. Kaspers logi, samme aften.
Kaspers anonyme brev til fru G. om Knud og Boel. Kasper bæres syg hjem.
Kap. XI. (jf. 1883 kap. IX) Fru Gyllings hus
Scene 1: Udenfor på gaden. Nat kl. 2.
Knud – Boel, begges hjemkomst.
Scene 2: Næste morgen. Rosalie sladrer til Fru G.
Fru G. tager Knud i forhør.
Boel forskønner faderens sociale position.
Kap. XII. Fru Gyllings hus. Morgen.
Boels "løgn" er Knuds påskud til at droppe hende.
Kap. XIII. Kasper Kappers sygdom.
Kap. XIV. Kasper Kapper dør på hospitalet.
Kap. XV. (jf. 1883 kap. VII)
Boel forlader fru Gylling.
Boel opsøger Kasper, ser ham på lighuset.
Boel til "det lille Skipperhus" for at få logi.
Boels første bordelkunde: en slagtersvend.
Kap. XVI. (jf. 1883 kap. VIII) Fru G.s stue.
Aften et par dage senere.
Drehling og datter. Jensen-Damgaard.
Drehling holder tale, men ingen forlovelse.
Udsigt: Får Knud alligevel Agnete Drehling?
Bliver Knud Venstrepolitiker?
Kap. XVII. (jf. 1883 kap. X) Sandinge. Forår.
Lones heroiske kamp for føden.
Momme begriber ikke at Lone kan.
Rygte om Boels (lykkelige?) skæbne:
Boel gift med sin bordelkunde, slagtersvenden, som avancerer til pølsefabrikant1.
SLUT.
[1] Pontoppidan tilføjede slutningen om Boel på et sent tidspunkt, se brev fra Pontoppidan til forlæggeren Aage Hirschsprung 14.9.1903. tilbage