Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 14. september 1903

overordenlig talentfulde Bog

14d Sept 1903
Hillerød

Kære Hirschsprung!

Da der endnu er Lejlighed til at gøre en lille Tilføjelse1, troer jeg det rigtigst at imødekomme Folks naturlige Trang til at få lidt fyldig Underretning om de Personer, for hvilke man har søgt at interessere dem ved sin Fortælling, også hvad angår disses senere Livsskæbne. På medfølgende Par Sider har jeg derfor søgt at afrunde Fortællingen for Boels Vedkommende ved at meddele lidt om, hvad der senere bliver af hende. De vil vel nok unde også disse Par Blade Plads i Bogen?

Den tilsendte Dame-Fortælling ligner altfor meget, hvad vi nu har læst tilstrækkelig ofte fra anden Side, og den er endda betydelig tyndere end Forbillederne. Slutningen er tilmed ualmindelig hæslig og ganske uvirkelig eller rettere usandsynlig. Jeg finder ingen Grund 2 for Dem til at trykke den.

Venlig Hilsen

Deres hengiv.
H. Pontoppidan

Tak for tilsendte Bøger. Jeg såe i "Vort Land" en højst uretfærdig Bedømmelse af Knudsen-Hjortøs overordenlig talentfulde Bog2. – Men det har ingen Nød; han skaffer sig nok Ørenlyd engang. Hans Evne er af den stærke og grove Art, der sluttelig skaber Popularitet.

 
[1] Tilføjelse: et slutningsafsnit til andenudgaven af Sandinge Menighed. Bogen udkom 16.10.1903 på det Schubotheske Forlag. tilbage
[2] Bog: Folk (1903). tilbage