Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 30. august 1903

min lille Fortale

30te Avg. 1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Omstående vil De finde min lille Fortale1, og iøvrig sender jeg den sidst modtagne Korr, hvis videre Besørgelse De nok vil påtage Dem. En Korr. af Fortalen samt af Titelbladene vilde jeg gerne se.

Her som overalt er Fortvivlelse på Grund af Vejret, der allerede har bragt Sommerens Sundhedsfrugter til at visne. Særlig er min Kone lidt ilde medtagen, hvorimod jeg selv har det godt efter Omstændighederne.

Vi sender alle Hilsen. Jeg har i disse Dage ofte tænkt på Deres Moder, for hvem jo dette Vejr må være særlig uheldigt. Når det engang bliver bedre, kommer jeg en Formiddag til Espergærde2 og hilser på Familjen; men til mere end en Visit bliver der desværre ikke Lejlighed for mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fortale: Til Sandinge Menighed. tilbage
[2] Espergærde: Heinrich Hirschsprung havde fra denne sommer i en femårig periode lejet villaen "Egebæksro" som sommerbolig efter at have afhændet "Skrænten". tilbage