Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 11. august 1903

Sætternes Samvittighedsfuldhed

11 Avg. 1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Hermed de to manglende Kapitler samt de lånte Korrekturark; jeg håber, de sidste sendes til Trykkeriet (og ikke allerede har været der); thi jeg har gjort et Par Smårettelser i dem, hvilke jeg gerne vil have overførte. Jeg veed ikke, om De selv foretager den endelige Revision; i så Fald behøver jeg ingen ny Korr. Men ellers bliver det vist nødvendigt; Sætternes Samvittighedsfuldhed tør jeg ikke stole på.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.