Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 3. august 1903

med smilblandet Forargelse

3de Avg. 1903. Hillerød.

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for de modtagne 83 Kr. 33 Øre1. Desværre må jeg nu tilstå for Dem, at jeg har narret Dem. Det viser sig, at jeg ikke ser mig i Stand til at tilbagebetale Dem disse Penge før til Septb. Jeg håber, De vil give mig Henstand sålænge; og da jeg overhovedet ikke kan disponere over mine Finanslovspenge i de første Par Måneder, vil De nok vente et Par Dage ind i Måneden, til hvilken Tid jeg får Penge tilgode andetsteds.

Den hele Række af "Kristelig Dagblad"s Artikler om Nansen og hans Boglade2 har jeg læst med smilblandet Forargelse. Det var udmærket af Dem at sende mig dem; det er jeg Dem meget taknemlig for. Det er en Artikel-Række, der i forskellige Henseender er lærerig.

De begærede Aftryk af "Sandinge Menighed" har jeg også modtaget. De skal om et Par Dage få Slutningskapitlerne tilsendte. – Så blot en Hilsen fra

Deres altid hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 83 Kr. 33 Øre: svarende til den månedlige udbetaling fra finanshovedkassen. tilbage
[2] artikler: note herom følger. tilbage
3de Avg. 1903. Hillerød.