Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 7. juli 1903

skrækkeligt Roderi

7d Juli 1903. Hillerød.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg lever her i et så skrækkeligt Roderi, at jeg ikke vil opfordre Dem til at se herud; men jeg kommer selv til Byen en af de nærmeste Dage, og jeg skal da søge Dem.

Hr. Tørsleffs Brev tilbagesender jeg her. Det er noget længe, han har været om at komme til det negative Resultat.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Tror De, en Henvendelse til Fr. Henningsen vilde være frugtesløs? Bogen bør absolut ud nu til Efteråret – af Grunde1, jeg mundtlig skal forklare Dem.

 
[1] Grunde: de er vanskelige at se, HP har jo allerede fået (af) pengene. SM udkom 16.10. samtidig med 4. udg.af Det forjættede Land (24.9.) og 7. bind af Lykke-Per (15.10) udkom hos Bojesen. tilbage