Litteraturen omkring Pontoppidan

Om Ophavsret se nærmere her. – Links til andre netsteder se her. – Det kgl. Bibliotek giver adgang til Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi, der medtager bøger, tidsskriftartikler, artikler i bøger og web-publiceringer, men ikke avisartikler og avisanmeldelser.

Oversigten og evt nærmere omtale af den sekundære Pontoppidan-litteratur – med henvisninger til den del som er lagt op på dette netsted – omfatter følgende grupper:

 1. Bøger og afhandlinger
 2. Artikler og boguddrag
 3. Universitetsspecialer og -opgaver
 4. Anmeldelser af Pontoppidans værker
 5. Anmeldelser af bøger om Pontoppidan
 6. Breve, både til og fra Pontoppidan og imellem folk med tilknytning til ham og vores forskningsområde. For manges vedkommende er der tale om en gensidig korrespondance
 7. Digte om Pontoppidan (og andre digte)
 8. Pontoppidan som dramatiker.
 9. Kortere og lejlighedsvise fremstillinger af forfatterskabet, inkl. fødselsdagsartikler og nekrologer, i samleværker: leksika, antologier, litteraturhistorier, festskrifter
  Her på netstedet er foreløbigt lagt
  1907 Henrik Cavlings fødselsdagsomtale i Politiken
  1927 Thomas Manns fødselsdagshilsen.
  1943 nekrolog af Bjørn Poulsen og
  en håndfuld korte leksikonbiografier
 10. Bokelunds personregister til De Dødes Rige (pdf)
 11. Bibliografi