af fuldkommen europæisk rang

Bad Kreuth, Oberbayern
den 12. VII. 27.

Sehr geehrter Herr

Ihrem grossen Henrik Pontoppidan zu seinem 70. Geburtstag meine herzlichen und ehrerbietigen Glückwünsche verbringen zu dürfen, ist mir eine Ehre und Freude. Der Dichter von "Hans im Glück" ist ein Epiker von Geblüt und ein Kritiker des Lebens und der Gesellschaft von vollkommen europäischem Rang. Ein echter Konservativer, behauptet er in einer Welt der Kürzatmigkeit den grossen Stil der Erzählung. Ein echter Revolutionär, erblickt er in der Prosa vor allem eine urteilende Macht. Mit jener gewinnenden, ja hinreissenden Strenge, die das Geheimnis der Kunst ist, richtet er die Zeit und weist, ein echter Dichter, in eine reinere Menschlichkeit.

Ihr sehr ergebener
Thomas Mann

Oversættelse:

Det er mig en ære og glæde at få lov at bringe Deres store Henrik Pontoppidan mine hjertelige og ærbødige lykønskninger i anledning af hans 70-års fødselsdag. Lykke-Pers digter er en fuldblods fortæller og en kritiker af livet og samfundet af fuldkommen europæisk rang. Som en ægte konservativ hævder han i en stakåndet verden fortællingens store stil. Som en ægte revolutionær ser han i prosaen frem for alt en dømmende magt. Med den charmerende, ja, medrivende strenghed, som er kunstens hemmelighed, dømmer han tiden og peger, som en ægte digter, på en renere menneskelighed.

 
[1] Politikens oversættelse 1927 [iflg. Ahnlund (red.): Omkring Lykke-Per, 1971]: Det er mig en Ære og en Glæde at maatte bringe Deres store Henrik Pontoppidan mine Lykønskninger paa hans halvfjerds Aars Fødselsdag. Lykkepers Digter er en født Epiker og som Kritiker af Livet og Samfundet af fuldkommen evropæisk Rang. En ægte Konservativ, der i en stakaandet Verden har opretholdt den store Stil inden for Romanen. En ægte Revolutionær, der i Prosaen fremfor alt har haft Blikket rettet mod dens dømmende Magt. Med den vindende og henrivende Strenghed, der er Kunstens Hemmelighed, har han dømt Tiden og, som den ægte Digter han er, peget mod en renere Menneskelighed. tilbage