Anmeldelser af Pontoppidans bøger

I bibliografien Henrik Pontoppidans forfatterskab findes registreret i hundred- om ikke tusindvis af anmeldelser af Pontoppidans bøger. Det er foreløbigt kun muligt at bringe et fåtal af dem på dette netsted, men man er altid velkommen til at efterspørge bestemte anmeldelser, bestemte anmeldere eller anmeldelser af bestemte bøger. Så kan vi måske hjælpes ad med at få dem lagt op, for selve teksterne et let tilgængelige, idet der findes fotokopier af de fleste af dem i Skjerbæk Arkivet. Desuden kan man på avissamlingerne i Det kgl. Bibliotek i København og Statsbiblioteket i Aarhus skanne teksten fra de mikrofilmede originale aviser og efterhånden også finde dem på www.mediestream.dk.

For at finde de anmeldelser der er lagt op her på netstedet kan man gøre ét af to:

Et fyldigt udvalg af anmeldelser er lagt op i forbindelse med udgaven af Pontoppidans Smaa Romaner 1893-1900. – Hvis opløsningen af anmeldermærker eller anonymitet ikke stemmer overens med bibliografiens, er det anført der.