Udsendt direkte med post til selskabets medlemmer den 7. november 2001

Nyhedsbrev 3

Pontoppidans Danmarkskort

På netstedet vil vi gerne opbygge et Danmarkskort der henviser til udvalgte skildringer i forfatterskabet af navngivne steder og landskaber. Selskabets medlemmer opfordres herved til at give forslag om sådanne citater hvis længde ikke er afgørende. Der vil så blive henvist direkte fra stedet på kortet til teksten. Kan forslag leveres indskrevet på diskette eller sendt i eller vedhæftet en email, bliver det direkte en hjælp af den art Birgitte Hesselaa opfordrer til i sit åbne brev. God læsning!
F.B.

Prisopgaver

Sammen med Center for Lingvistik ved Aalborg Universitet udskriver Pontoppidan Selskabet tre mindre prisopgaver om Henrik Pontoppidans forhold til henholdsvis St. St. Blicher, Chr. Winther og H.C. Andersen. I september 2002 vil i Aalborg blive afholdt et kollokvium hvor de præmierede besvarelser vil blive fremlagt og diskuteret.


Peter Poulsen og
Lykke-Per

Selskabets årsmøde 2002 er nu fastsat til torsdag den 2. maj, kl 17. Forfatteren Peter Poulsen holder foredrag om Lykke-Per. Mødet arrangeres i samarbejde med ”Diamantklubben” og finder sted på Det Kongelige Bibliotek i Diamantens Blixensal. Årsmødet fortsætter med selskabets generalforsamling.


Det moderne Gennembrud

Under næste efterårs festival ”Golden Days in Copenhagen”, der denne gang får ”Det moderne Gennembrud” som tema, afholder Pontoppidan Selskabet lørdag den 14. september et heldags kollokvium (kl.11-17) om forholdet mellem Georg Brandes og Henrik Pontoppidan.

Vi har brug for hjælp til at indskrive og korrekturlæse brevvekslingerne mellem Pontoppidan og de tre brødre Brandes. Den vil blive lagt frem på netstedet, og vi vil forsøge også at foranstalte en bogudgave.

 
STOP … send åbent brev til medlemmerne … STOP

Hjælp til hjemmesiden efterlyses

Af Birgitte Hesselaa

Dette er en opfordring til alle i Pontoppidan Selskabets medlemskreds. Og måske også til medlemskredsens venner, familiemedlemmer, bekendte – kort sagt til alle, der har lyst og indsigt til at være med til at opbygge selskabets nervecenter: netstedet.
   Anledningen er dobbelt:
   Vores aftale med Metropol Online, som generøst havde lovet at stille gratis ekspertise til rådighed er – på grund af tidernes ugunst – ikke længere gratis, men så dyr, at vi må renoncere på dette tilbud.
   Derfor appellerer vi til medlemmerne og til en bredere "vennekreds" for at finde let nørdede personer, som har lyst til at være med til at bygge dette pioner-netværk op og assistere Flemming Behrendt (selskabets sekretær) i hans arbejde som projektleder, som risikerer at drukne i teknik og formgivning hvis han ingen støtte får fra kompetente rådgivere og hjælpere.
   Den anden anledning til denne henvendelse har at gøre med vores ansøgning til en stor dansk fond, som i nær fremtid vil blive behandlet.
   Pontoppidan Selskabet har ansøgt om at få betalt Flemming Behrendts arbejde på halv tid i tre år og om et mindre beløb til kodningsarbejde.
   I fonden har der på det seneste vist sig en del velvilje for dette projekt, som jo er afgørende for at hele selskabets netværks-idé kan lykkes. Men man har stillet en række spørgsmål til ansøgningen. Blandt andet dette: Hvad skal der ske når de tre år er gået? Hvordan kan fonden være sikker på at arbejdet vil blive videreført?
   Der synes at være to muligheder. Den ene er at netstedet til den tid bliver knyttet til en institution (f.eks. Biblioteksskolerne, et af universiteterne eller Det Kongelige Bibliotek), som efter de tre år bliver hjemsted for et "Pontoppidan-center".
   Den anden er at en kreds af interesserede forpligter sig til – lidt som en højskoles vennekreds – at sikre arbejdets videreførelse når de tre år er gået.
   Muligvis kan det lykkes at give hjemmesiden et solidt hjemsted i en af de nævnte institutioner, der alle har vist velvilje. Men det kniber med at få konstruktionen på plads inden det afgørende møde i den nævnte fond. Og vi har brug for en bevilling nu! Fonden har selv foreslået en "vennekreds-konstruktion" som en løsning den vil kunne godtage. Her handler det altså udelukkende om hvad der skal ske når fondens tre-årlige engagement hører op – og med sikkerhed ikke kan fornys.
   Summa summarum: Der er brug for assistance fra medlemmer og "venner". Dels hurtigst muligt til afløsning af Metropol Online. Dels tilsagn om at være til rådighed hvis det skulle blive nødvendigt om godt tre år.
   Alle tilsagn om assistance bedes rettet til Flemming Behrendt som også vil kunne oplyse nærmere om hvilke konkrete opgaver der er brug for at få løst.
  Med venlige hilsener

Birgitte Hesselaa
næstformand

[åbningssiden]