Prisopgave 1

Prisopgaver 2002

Sammen med Center for Lingvistik ved Aalborg Universitet udskriver Pontoppidan Selskabet hermed tre prisopgaver om Henrik Pontoppidans forhold til 1) St.St. Blicher, 2) Chr. Winther og 3) H.C. Andersen. Opgavebesvarelsen står åben for studerende ved alle landets universiteter.

Besvarelse af en eller flere af opgaverne skal være udarbejdet så resultaterne er umiddelbart egnede til at lægge op på netstedet www.henrikpontoppidan.dk og i udformningen udnytter de muligheder der her er for interkontekstuel præsentation og udforskning både internt og eksternt. Besvarelsens fremstilling af sine resultater skal derfor være moderat i sin anvendelse af faglig jargon uden derfor at give køb på akademiske normer og omhu.

Det er ønskeligt at der gives benyttere af besvarelsen mulighed for selv at arbejde videre med stoffet. Det kræver åbne, men ikke derfor løse ender.

Målet er altså en kombination af akademisk forskning og pædagogisk fremlæggelse og præsentation.

Det står opgavebesvarere frit for at vælge mellem sprogvidenskabelige, sproghistoriske, stilistiske, litterære eller åndshistoriske indfaldsvinkler til stoffet. En ren biografisk ligger uden for opgaven som den er stillet her.

Opgaverne vil blive bedømt af en jury bestående af Hans Götzsche (centerleder, Center for Lingvistik, Aalborg Universitet), Flemming Behrendt (Pontoppidan Selskabet) og lektor Gunhild Agger, Aalborg Universitet. Juryen supplerer sig om nødvendigt med specialister fra andre områder end deres egne under hensyn til karakteren af de enkelte besvarelser.

Prisbedømmelsen vil først blive offentliggjort efter at eventuelle besvarelser har kunnet bedømmes lokalt som opgave ved en prøve ved afslutningen af efterårssemesteret 2001. Fristen for aflevering af besvarelser til selskabet er 15. februar 2003.

Ved et seminar den 25.-26. april 2003 på Center for Lingvistik vil de præmierede opgavebesvarelser blive fremlagt og diskuteret.

Baggrunden for udskrivningen af prisopgaven er dels Pontoppidan Selskabets og Center for Lingvistiks fælles interesse i at inspirere til studier i Henrik Pontoppidans tekster, dels at Statens Humanistiske Forskningsråd har gjort "Kulturarven" til et indsatsområde i sin strategiplan for 2003-2007, og dels at Gunhild Agger i en kronik i Nordjyske Stiftstidende 2. sep. 2001 har peget på behovet for at de nye medier bruges til at bevare og formidle kulturarven.

For hver af de tre opgaver udloves der tre priser:

  • Førsteprisen er seks flasker god fransk rødvin
  • Andenprisen er tre flasker
  • Tredjeprisen er to flasker

Kvaliteten af rødvinen vil afhænge af de midler, Pontoppidan Selskabet og Center for Lingvistik kan rejse blandt medlemmer, medarbejdere og andre interesserede. Men vinen vil under alle omstændigheder være drikkelig.

God arbejdslyst!