henrikpontoppidan.dk --> Pontoppidan Selskabet --> Vinterens program

Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet, begyndt på nettet den 3.10.02 og postudsendt den 25.11.02. Se tidligere nyhedsbreve 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7

Nyhedsbrev 8

Buste af Pontoppidan
Keramikeren Jacob Bang har fremstillet en buste af Henrik Pontoppidan.

Ny Pontoppidan-bog undervejs
Forfatteren Jens Kristian Lings, der er formand for Kaj Munk Selskabet, arbejder på at samle mange års beskæftigelse med det pontoppidanske forfatterskab og mennesket bag. Det sker under overskriften ørneflugten, og bogen vil læse forfatterskabet som forfatterens ”private opgør” og bruge dette opgør til at udfordre læseren til selv at gøre op.

Se de nye tekstsamlinger på netstedet: Diskussionen af Elsebeth Diderichsens Pontoppidan-bog og forelæsninger fra kollokviet om Pontoppidan og Brandes i september.

Vinterens program 2002-03

Torsdag 5. december kl. 20:
Historikeren Søren Mørch holder foredrag om "Pontoppidan og Højskolen" ud fra bøgerne Sandinge Menighed og Dommens Dag, tredje del af Det forjættede Land.

  • Søren Mørch har senest udgivet Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie (1996). Heri er tre kapitler helliget højskolens historie, drejet om det forhold at Søren Mørch er oldebarn af både Morten Pontoppidan og Vallekildes forstander Ernst Trier.


Mandag 20. januar kl.19.30:

Teologen Kathrine Lilleør holder foredrag om "De Dødes Rige og kristendommen".

  • Katrine Lilleør er sognepræst i Slagslunde-Ganløse kirker ved Stenløse, og anmelder ved Berlingske Tidende. Under festivalen Golden Days in Copenhagen holdt hun i september foredrag om "Kærlighedshistorien i De Dødes Rige". Kathrine Lilleør henholder sig til tobindsudgaven af De Dødes Rige.

Begge møder finder sted i Pressens Hus, Skindergade 7, København K. Medlemmer: gratis adgang. Gæster: 35 kr.


Sommermøde om De Dødes Rige


Det sidste af Henrik Pontoppidans store romanværker, De Dødes Rige bliver emnet for Sommermødet 2003. Dette på så mange måder kolossale værk kan vi se frem til at diskutere over tre dage med hinanden – og med en række vidende foredragsholdere.

De Dødes Rige er den af de tre store Pontoppidan-romaner som har været udsat for de mest skiftende vurderinger. I de senere år synes forskningsinteressen at samle sig særligt om den, ikke mindst omkring romanens intense diskussionsforhold til ”det moderne”. Vi bestræber os på at engagere foredragsholdere som kan bidrage til denne diskussion og som kan åbne værket ud mod samtidige bevægelser i filosofi, psykologi og samfundsdebat.

Sommermødet holdes 1.-3. august 2003, den sidste weekend i skolernes sommerferie. De sidste brikker er ikke faldet på plads endnu, men i skrivende stund tyder alt på at vi igen kan være på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

De Dødes Rige er også rent fysisk et værk af imponerende omfang. Især da hvis man læser romanen i førsteudgavens fem fine bind (1912-16) som vi vil anbefale hvis man har mulighed for at få fat i den.

På dette års sommermøde opstod den idé at danne læsekredse i løbet af vinteren som en forberedelse til sommerens diskussioner. Den viderebringer jeg hermed – og vil man gerne vide, hvem af selskabets medlemmer, der bor i ens egen nærhed, er man velkommen til at ringe til mig (tlf. 35 26 09 28). Eller kig på medlemslisten hvor interesserede kan skrive sig på med et ønske om at formere en læsekreds ved at kontakte redaktøren.

Birgitte Hesselaa

[åbningssiden]