Nyhedsbrev 17

Tirsdag 31. januar, kl. 19.30:

Lykke-Pers ulykke

Professor Torben Hviid Nielsen, Oslo, om Henrik Pontoppidans netop kanoniserede roman Lykke-Per set i sociologisk-videnskabeligt lys. Oplæg til diskussion om essayet "Lykke-Pers ulykke". Første opponent: Søren Schou.

Mødet finder sted i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.
Onsdag 8. februar, kl. 18:

Nattevagts Ursula og Jørgen i psykoanalytisk belysning.

Psykoanalytikeren, lektor, dr.phil, Judy Gammelgaard om Henrik Pontoppidans lille roman fra 1894, i sin originale udgave netop genoptrykt i Smaa Romaner 1893-1900.

Den ægteskabelige tragik er en nøglefigur i flere af Henrik Pontoppidans korte romaner. De griber os disse små romaner med deres medrivende skildringer af kærlighedslivets bristede illusioner og tragiske afslutninger. For en psykoanalytiske betragtning er der i disse tragiske skildringer af kærlighedslivet noget, der minder om en idé, Freud tumlede med gennem hele sit forfatterskab, og som kulminerede i begrebet om dødsdriften.

Mødet finder sted i Caféen ved Vangsgaards Boghandel, Ryesgade 3, Århus C. Gratis adgang.
Lørdag 4. marts, kl. 9.30:

Lykke-Per, vor tids menneske

Flemming Behrendt holder foredrag om Henrik Pontoppidans roman.

Mødet finder i Ledøje-Smørums Kirkehøjskole, Konfirmandhuset, Flodvej 73 E, 2765 Smørum. Entré inkl. morgenkaffe og frokost: 100 kr. Tilmelding nødvendig til jlar@km.dk eller giro 7147198. Tlf. 44 65 11 79.
Mandag 13. marts, kl. 19.30:

Efter levende model - realismen i Pontoppidans romaner

Forfatteren Hanne Vibeke Holst holder foredrag.

Mødet finder sted i LiteraturHaus, Møllegade i København. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.www.henrikpontoppidan.dk har skiftet ejer og redaktør

1. juni overtog Syddansk Universitet (SDU) ejerskabet til dette netsted der hidtil har været drevet af Pontoppidan Selskabet for en nu udløbet bevilling fra Velux Fonden. Samtidig overtager universitetslektor John Helt Haarder fra Center for Ny Litteratur redaktionen af netstedet, mens Flemming Behrendt fortsætter som medarbejder, i stigende omfang alene med henblik på hans Pontoppidan Biografi der er planlagt til at udkomme i 2008. Der vil blive et tæt samspil mellem bog og net i biografien således som det vil kunne ses i Behrendts andet bind af Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1893-1900. Læs mere om Haarders intentioner i hans første redaktørbrev.