Ny redaktør af dette netsted

Pr. 1. juni overtager Syddansk Universitet, nærmere bestemt Center for Ny Litteratur dette netsted med undertegnede som redaktør.

Overtagelsen betyder i første omgang ikke de store ændringer for brugerne af netstedet – den er fortsat et samarbejde mellem en række institutioner og Pontoppidan Selskabet, ligesom ildsjæl og primus motor Flemming Behrendt har lovet ikke bare at lade os sejle vores egen sø! En lang række af igangværende initiativer omkring tilgængeliggørelsen af Pontoppidans tekster fortsætter, og Selskabet vil fortsat have sit hjem i hyperspace på denne adresse.

På længere sigt vil jeg gerne med redaktørskabet styrke sammenhængen mellem forskningen i Pontoppidans forfatterskab og formidlingen af det i skoleverdenen såvel som i den bredere offentlighed. Et første indsatsområde er her et nærmere samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, det næste skulle gerne blive et forsøg med at kombinere undervisning på Danskstudiet i Kolding med det fortsatte arbejde med at udbygge netstedet.

Selv underviser jeg pt. i Pontoppidan ved Danskstudiet på Universität Flensborg og kan bevidne, hvor nyttig www.henrikpontoppidan.dk faktisk er. Det er mit håb, at mange flere lærere – på alle niveauer – får øjnene op for disse sider, og at siderne i det hele taget i deres fortsatte udvikling vil forbinde de mange læsere af alle slags, som Henrik Pontoppidan har og vil have i fremtiden.

Lektor Jon Helt Haarder
Danskstudiet i Kolding

1.6.2005.