Nyhedsbrev 16

Årets program

Tirsdag den 3. maj, kl. 17:

Den politiske Pontoppidan – mellem brandesianisme og nationalisme 1881-2005

Foredrag af professor Hans Hertel, Københavns Universitet. Hans Hertel har redigeret og bidraget til bogen Det stadig moderne gennembrud, Gyldendal 2005, kr. 298.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster: 35 kr.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Birgitte Hesselaa, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter nye vedtægter.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Selskabets gældende vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Der kan brevstemmes til punkter i de gældende vedtægters §§12 og 13. Efter dagsordenens behandling er Gyldendal vært ved et lettere traktement.


Fredag den 29.-søndag den 31. juli:

Sommermøde: Det moderne gennembruds mand

Program er tidligere udsendt til alle medlemer og kan læses og udprintes her.

Fripladser på sommermødet

Efter at 104 af selskabets i alt 150 medlemmer har betalt deres (støtte)kontingent til Pontoppidan Selskabet, er der nu godt 5.000 kr. i den pulje hvorfra selskabet vil hente hele eller delvise fripladser til studerende på selskabets sommermøde. Vi håber de resterende medlemmer vil være lige så generøse når de, inden årsmødet, indbetaler deres støttekontingent. Ansøgere til hel eller delvis friplads kan sende en henvendelse til formanden.


Onsdag 21. september, kl. 19.30:

Møder med mesteren

Cand.mag. Carsten Clante, mangeårig medarbejder i DR, fortæller om sit personlige forhold til Henrik Pontoppidan og hans værk.


Tirsdag 15. november, kl. 19.30:

Fader-søn forholdet hos Pontoppidan, Paludan og Panduro

Om skyld og moralsk autoritet før, mellem og efter verdenskrigene, henholdsvis i en faderdomineret, en broderdomineret og en moderdomineret verden. Historikeren, lektor, cand.phil. Henrik Jensen, RUC, forfatter til Ofrets århundrede (1998).


Torsdag 15. december, kl. 19.30:

Nationalisten Pontoppidan

Flemming Behrendt om Henrik Pontoppidans forhold til fædrelandet og dets forsvar, folket og dets svagheder.

Alle tre mødet finder sted i Pressens Hus, Skindergade 7. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.


Henning Bokelund (1933-2004)

døde juleaften, 71 år gammel, efter lang tids hård sygdom. Som pensioneret civilingeniør fortsatte han en livslang interesse for Pontoppidans forfatterskab ind i nogle energiske og skarpsindige undersøgelser på tre fronter: et omfattende personregister til De Dødes Rige, en afhandling om Pontoppidans adjektiver og en stædig undersøgelse af Schaff-figurens mulige historiske identitet. Også for hans venlige og faste karakter vil vi i Pontoppidan Selskabet mindes ham med glæde.