Nyhedsbrev fra Pontoppidan Selskabet, begyndt på nettet den 10.8.2003 Udsendt til medlemmerne den 15. 9. Se tidligere nyhedsbreve 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 ,9 og 10.

Nyhedsbrev 11

CD-ROM
Medlemmer af selskabet kan nu få en CD med et "øjebliksbillede" af nærværende Pontoppidan-netsted. Et sådant kan også downloades, men da det med et telefonmoden tager lang og kostbar tid, hvis man overhovedet behersker teknikken, har vi udviklet en CD der kan "bruges normalt" uden at man er på nettet. Men naturligvis har man ikke de elementer, nye tekster, rettelser etc. der er tilføjet siden. Men så kan man altid få en ny. Henvendelse til redaktøren.

Sommermødet
på Skærum Mølle med 57 faste deltagere og 10 gæster til enkeltforedrag fik et forløb med stort udbytte for alle. I løbet af de næste uger kommer hovedparten af programmets foredrag op her på netstedet.

Bokelunds index til DDR
Henning Bokelund, pensioneret ingeniør og medlem af Pontoppidan Selskabet, har udarbejdet grundlaget for et elektronisk register over personerne i De Dødes Rige. Materialet kan i sin foreløbig stand ses her. Det skal i første omgang overføres til dataprogrammet askSam hvorfra en view-kopi kan downloades og anvendes lokalt. Tilbud om hjælp til dette overføringsarbejde modtages gerne.

Moestrup om Nietzsche
Omsider er der ikke alene skabt teknisk baggrund for at færdigskanne Jørgen Moestrups speciale om Pontoppidan og Nietzsche. Cand. mag. Louise Lindhartsen, der har skrevet speciale om Nietzsches indflydelse på Karen Blixen og en større opgave om Georg Brandes, har tilbudt at læse korrektur på skanningen. Hun aflaster derved vores faste korrekturlæser, Carsten Kjær Andersen, der ellers har al æren for den lave procent af tryk- og andre fejl på netstedet. Men vi vil meget gerne gøres opmærksom på de tilbageværende.

Lidt statistik
Pontoppidan Selskabets netsted består nu af over 700 tekst- og billedfiler. Den har – bortset fra et uundgåeligt sommerdyk – et voksende antal besøgende. Fra februar til maj i år steg tallet fra 2.368 besøgte sider til 8.638 sider, i maj fordelt på 1.546 besøgende. Prognosen for september er på 11.000 sider set (og læst?). Sammenlignet hermed havde Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabets www.adl.dk, der rummer 8.000 titler, i februar iflg. selskabets årsberetning 7.541 besøgende.

Til udprintning

Efterårets program 2003

Onsdag 8. oktober, kl. 19.30

Børge Kristiansen: "Trahimur" - Skæbne og frihed hos Henrik Pontoppidan.

Børge Kristiansen er lektor i tysk litteratur ved Københavns Universitet, men også er energisk Pontoppidan-forsker. Der er mange indre og ydre gåder omkring Pontoppidans brug af den augustinske Trahimur-begreb. Her kommer løsningen.

Mødet finder sted i Pressens Hus, Skindergade 7, i København. Entre for ikke-medlemmer: 35 kr.

Onsdag 26 november, kl. 19,30

Ulrik Lehrmann: Henrik Pontoppidan som journalist.

Ulrik Lehrmann (f. 1952) er lektor ved Center for Nordisk på Syddansk Universitet. Han har sammenholdt Pontoppidans journalistik med Herman Bangs, af hvem han netop har udgivet antologien Rundt i landet, Gyldendal 2003. Specielt om Pontoppidan har Lehrmann skrevet "Det modernes ironiske dissonanser. Henrik Pontoppidan: 'Det forjættede Land'" i Læsninger i dansk litteratur 1820-1900, 1998 (der også kan læses på www.litteraturnet.dk - der dog for tiden er i uorden). Lehrmann-artikler om journalistik på Nettet kan findes her:
Reportage som begivenhedens selvfremstilling
Feuilletonjournalistik og reportagejournalistiske tilløb
Opbrud i journalistikken – historisk og aktuelt
Så'en var det også i halvfemserne

Mødet finder sted i Pressens Hus, Skindergade 7, i København. Entre for ikke-medlemmer: 35 kr.


Gave til Pontoppidan Selskabet

Fra et medlem, Tove Howitz, har selskabet modtaget et Pontoppidan-brev som gave. Om brevet skriver Tove Howitz på 70-årsdagen for brevet:

2. august 2003

Den hr. Pedersen, som Henrik Pontoppidan den 2. 8. 22 sendte dette kort til, er Valdemar Højfred Pedersen, der på daværende tidspunkt levede i Brasilien. Han er min far. Han var direktør for det amerikanske kaffefirma Arbuckle & Co´s filial i byen Vitoria, i delstaten Espirito Santo, Bras. Samtidigt levede Henrik Pontoppidans søn, Steffen Pontoppidan, i samme by, men også i provinsen i delstaten som landmand. Han og hans brasilianske kone var vore nærmeste og bedste danske venner dér. De var mine gudforældre. Min far besøgte Henrik Pontoppidan hver gang han var hjemme i Danmark på ferie.

Jeg er glad for, at kortet nu tilhører Pontoppidan Selskabet.

Tove HowitzSamarbejde med Syddansk Universitet

Pontoppidan Selskabet har indledt et samarbejde med Syddansk Universitet. Adjunkt ved universitetets afdeling i Kolding, Jon Helt Haarder, der er medlem af selskabets bestyrelse, har formidlet at selskabets netsted, www.henrikpontoppidan.dk, har kunnet overflyttes til SDUs server efter at Det Kongelige Bibliotek har måttet opsige det værtskab som gennem årene har været ydet "fritsvævende" litterære netsteds som den nærværende. Vores webhjælp, stud.mag. Jesper Brunholm Scharff, er knyttet til H.C. Andersen-netsted, også SDU, så vi er i gode hænder. Samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek fortsætter hvad angår oplægning af de breve fra bibliotekets samlinger som vi formidler; resultatet er dog endnu ikke synligt.

[gå til top] [åbningssiden]