Pontoppidan og Nietzsche

Idésammenhæng og idékonsekvens i perioden omkring Lykke-Per

Indholdsfortegnelse

Forkortelser og citater 2

FORORD 4

Første del

I.  Henrik Pontoppidans Nietzschelæsning 9
I.2 Nietzschelæsningens tidsplacering 10
I.3 HPs bibliotekslån af Nietzsche 12
I.4 HPs Nietzsche-udgave 13
I.5 Afmærkningerne i HPs Nietzsche-udgave 15

Anden del

II.  Påvirkningsteoretiske betragtninger I
II 24

III. Epos og program. Fortæller og forfatter I 32

IV.  HP og Nietzsche. Skitse af påvirkningen gennem forfatterskabet og hos forfatterpersonen 40
IV.2 Dionysisk digter 47
IV.3 HP og Vilh. Andersen 50
IV.4 HPs "krigsfilosofi" 51
IV.5 Selvudviklingen 59
IV.6 Myte og musik 63
IV.7 Schaff 66
IV.8 Påvirkningens fordele 77

Tredje del

Lykke-Per
V.   Magtkirken 82

VI.  Den hele spøgelseskatekismus 96

VII.  Vilje til magt 105
VII.2 Ideologisk model 106
VII.3 Samvittighedsløsheden 107
VII.4 Magten og afmagten 111
VII.5 Teologinstinktet 112
VII.6 Magtvilje og velfærd 118

VIIIFaderhævn eller hvad? 124

IX.  Prometeus og det store forsæt 127
IX.2 Ideologisk model 127
IX.3 Vikingen, barbaren 130
IX.4 Den kritiske historie 133
IX.5 Det uhistoriske 134
IX.6 Det store forsæt 136
IX.7 Den monumentale historie 138
IX.8 Prometeus 142
IX.9 Ideologisk model 143
IX.10 Guden, ilden, kulturen 144

X.  Nathan 155
X.2 Nathans handling 157
X.3 Nathans idé 167
X.4 To modsatte livstolkninger 170

XI.  Sideniuskarakteristik 178
XI.1 Præsten som rovdyrtæmmer 178
XI.2 Jakobe 185
XI.3 Psyken 188
XI.4 Naturen 190
XI.5 Døden 192
XI.6 Livets formål og væsen 193
XI.7 Kærligheden 198
XI.8 Jakobes udviklinger 200

XII.  Sideniuskarakteristikkens idéfigurer 205
XII.2 Pers Sideniuskarakteristik 206
XII.3 Jakobes Sidenius-karakteristik 207
XII.4 Lyset og lyset (Jakobes skole) 209

XIII.  Totalidéfigur: Kærsholm 215
XIII.2 Brück 219

XIV.  Prometeus afmagt 222
XIV.1 Den spaltede bevidsthed, ideologisk model 222
XIV.2 Døden, vilkårene, mennesket 226
XIV.3 Dionysiske vilkår 228
XIV.4 Pers dobbelte kamp. Kvinden 229
XIV.5 Døden I 232
XIV.6 Døden II 234
XIV.7 Guden, herskeren 235
XIV.8 Titanernes værk 240
XIV.9 Døden III 247
XIV.10 Ørken bliver evighed 249
XIV.11 Virkeligheden forkastes 251
XIV.12 Sejr 252

XV.  Svinedrengen 255
XV.2 Svinedrengens lykke 260
XV.3 Svinedrengens hjemstavn 261
XV.4 Pers svinelykke 262

XVI.  Kain og skylden 265

XVII.  Den store passion 274
XVII.2 Fantasi og virkelighed 274
XVII.3 Faderens ur. Sideniuskarakteristikkens ophævelse 281
XVII.4 Kun passionen overvinder lidelsen 284
XVII.5 Lærerens lærdomme: lidelsen 286
XVII.6 Tvivlen, den frie ånd 289

XVIII.  Uendelighedens ro 292
XVIII.2 Individuel selverkendelse 292
XVIII.3 Instinkt eller trahimur? 295
XVIII.4 Ekskurs 297
XVIII.5 Krøblingens forhistorie, metafysisk selverkendelse 301

XIX.  Slutning. Fortæller og forfatter II 306

Litteraturliste 312


Kort indholdsoversigt:

Forkortelser
Forord

FØRSTE DEL
I. Henrik Pontoppidans Nietzschelæsning

ANDEN DEL
II. Påvirkningsteoretiske betragtninger I-II
III. Epos og program. Fortæller og forfatter I
IV. HP og Nietzsche. Skitse af påvirkningen gennem forfatterskabet og hos forfatterpersonen

TREDIE DEL
Lykke-Per
V. Magtkirken
VI. Den hele spøgelseskatekismus
VII. Vilje til magt
VIII. Faderhævn eller hvad?
IX. Prometeus og det store forsæt
X. Nathan
XI. Sideniuskarakteristik
XII. Sideniuskarakteristikkens idéfigurer
XIII. Totalidéfigur: Kærsholm
XIV. Prometeus afmagt
XV. Svinedrengen
XVI. Kain og skylden
XVII. Den store passion
XVIII. Uendelighedens ro

SLUTNING
XIX. Fortæller og forfatter II

Litteraturliste