Pontoppidan og Nietzsche

Forkortelser og citater:

Forkortelser af titler for Pontoppidans værker vil overalt fremgå af den nærmeste kontekst.'1

PCA: Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan, en Biografi og Bibliografi, 1934. Numrene henviser til numre i bibliografien.
KB: Det kongelige Bibliotek i København.
UB: Universitetsbibliotekets (første) afdeling i København.

Hvor intet andet er anført ligger overalt i analysen første udgave af Pontoppidans værker til grund for citaterne, da HP i flere til fælde har maskeret påvirkningerne i de senere udgaver. Analysen af Lykke-Per inddrager stedvis 4. udg. (i analysen kaldet "Den omskrevne udg." eller udg. D, idet 1. udg. kaldes A.) Samtlige citaters ortografi og tegnsætning er søgt nøje overholdt. Understregninger i Pontoppidans breve er erstattet med spatiering, da alle understregninger i dette arbejde er mine egne. Pontoppidans fire små erindringsbind citeres efter og sidehenviser til den samlede udgave: Erindringer (1962), Undervejs til mig selv til 2. oplag, 1954.

Af hensyn til de talrige foreliggende Nietzsche-udgaver henvises der ikke specielt til bind og side i den brugte (og sjældne) Naumann-udgave, men – alment – til pågældende værk og aforismenummer, eller til værk og kapitel. Påvirkningsgods, som er bragt ind fra Naumann-udgavens bd. 9, 10, 11 må der dog sidehenvises til. Materialet i disse bind forekommer nemlig ikke i mindre udgaver eller i samme redaktion i større. Det har desværre ikke været teknisk muligt at overholde Nietzsche-teksternes livlige typografiske variationsbredde, hvilket imidlertid i alle tilfælde kun unddrager dem en stilistisk og ikke meningsmæssig pointe.'2

Hvor hensigten fortrinsvis har været at påpege idéoverensstemmelser (og ikke specielt udtryksoverensstemmelser) er de danske oversættelser af Zarathustra og Historiens Nytte i nogle sammenhænge blevet anvendt. Nietzsche-citater, som er afmærket i Pontoppidans Nietzsche-udgave, er i analysens henvisninger tilføjet mærket "H.P.".

FORKORTELSER
GT = Die Geburt der Tragödie.
DS = David Strauss, Der Bekenner und der Schriftsteller.
NNH = Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben.
SaE = Schopenhauer als Erzieher.
RWE = Richard Wagner in Bayreuth.
MA I & II = Menschliches, Allzumenschliches I-II.
Mr = Morgenröthe.
FW = Die fröhliche Wissenschaft.
Z = Also sprach Zarathustra.
J = Jenseits von Gut und Böse.
GM = Zur Genealogie der Moral.
DFW = Der Fall Wagner.
Gd = Götzendämmerung.
NcW = Nietzsche contra Wagner.
WM=AC = Der Antichrist.
G = Gedichte.
SuE 1869-1872 = Schriften und Entwürfe (Homer und die Classische Philologie. Nachträge und Vorarbeiten zur Geburt der Tragödie. Empedokles. Homer als Wettkämpfer, über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. 1-6. Bayreuther Horizontbetrachtungen. Das Verhältniss der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur).
SuE 1872-1876 = (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Der Philosoph. Die Philosophie in Bedrängniss. Nachträge und Vorarbeiten zu den Unzeitgemässen Betrachtungen. Prometheus. Einzelne Gedanken und Entwürfe).
SuE 1876-1880 = (Die Pflugschar. Die Sorrentiner Papiere. Der neue Umblick. Nachträge zu den Vermischten Meinungen und Sprüchen. Nachträge zu Der Wanderer und sein Schatten. Vorarbeiten und Nachträge zur Morgenröthe.

 
['1] Forkortelser af titler for HPs værker: Er her i den elektroniske udgave opløst. tilbage
['2] typografi: I denne netudgave af Moestrup er det tilsigtet (efterhaanden) at kollationere citaterne med Friederich Nietzsche: Sämtliche Werker. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden med den heri anvendte ortografi. tilbage