Nyhedsbrev 13

Forårssemestrets program

Mandag den 3. maj, kl. 17:

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster: 35 kr.

Det skal jo være mit svendestykke

En brevmontage ved Flemming Behrendt over brevvekslingen mellem Henrik Pontoppidan og hans forlægger på trilogien Det forjættede Land. Medvirkende: René Herring, Birgitte Hesselaa og Johan Rosdahl. Derefter en panelpræsentation af sommermødet og dets medvirkende.

Kl. ca. 18.30 afholdes årsmødet i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Birgitte Hesselaa, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendal vært ved et lettere traktement.


Sommermøde

23.-25. juli 2004 på
Nørregaards Højskole i Bjerringbro

Guds rige på Jorden

Henrik Pontoppidan og Det forjættede Land.– Religion og samfund i det modne pontoppidanske forfatterskab.

Se det fuldstændige program her.

 


Pontoppidan på Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet i både København og Århus har i dette forår kurser og forelæsninger i Pontoppidan. Pontoppidan Selskabet er ikke medarrangør, så medlemmer får ikke særpris. Tilbage står:

Henrik Pontoppidans store romaner
6 torsdage fra 25. marts til 13. maj, kl. 19.50-21.45.

på Folkeuniversitetet i Århus1. Kursusleder er Lektor, cand.mag. Hans Peter Thøgersen der i programmet skriver følgende om sit kursus:

Vi skal på dette kursus læse Henrik Pontoppidans tre hovedværker. Da han i 1917 modtog Nobelprisen i litteratur – som han dog måtte dele med den i dag næsten ukendte Karl Gjellerup – skrev han om disse romaner:

I en Trilogi (…) har jeg søgt at give et sammenhængende Billede af Nutidens Danmark gennem Skildringer af Menneskesind og Menneskeskæbner, hvori Tidens sociale, religiøse og politiske Brydninger afspejler sig.2

Når kritikere og læsere senere fra tid til anden har efterlyst ”den store danske samtidsroman”, er det da også gerne Pontoppidan der føres i marken som lysende eksempel. Men så overser man måske hvad der er nok så vigtigt, nemlig – også med hans egne ord: min produktion var fra først til sidst et ganske privat opgør med mig selv.
    Måske ligger hans egentlige storhed og stadige aktualitet netop i hans evne til at få dette selvopgør til at fremstå som et alment anliggende, hvor kritikken udadtil, der ikke blev mindre skarp med årene, modsvares af en voksende selvindsigt. Et forhold vi også møder hos et par af hans samtidige: den lidt ældre Henrik Ibsen og den lidt yngre Thomas Mann, der i øvrigt var en stor beundrer af Pontoppidan.

Det forjættede land 25. marts, 1. april
Lykke-Per 15. april, 22. april
De dødes rige 6. maj, 13. maj

Sted: Sted: Århus Universitet, Bygn. 325 ( hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej). Lokale 136. Kursus nr. 04182. Pris 420 kr.

 
[1] Folkeuniversitet
i Århus
Skt. Clemens Stræde 1
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 05 66
Telefax 86 19 15 68 tilbage
[2] Selvbiografien til Nobelstiftelsen tilbage