Nyhedsbrev 10

Sommermøde

1.-3 august 2003 på
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle
Vemb i Vestjylland

Undergangens Angst

Henrik Pontoppidan og De Dødes Rige.– Politik og kærlighed i det sene pontoppidanske forfatterskab.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt

P R O G R A M

Fredag 1. august
14.00-15.30: Redaktør, cand.mag. Flemming Behrendt: Hvorfor Pontoppidan ødelagde De Dødes Rige - eller gjorde han? Om forholdet mellem 1. og 2. udgave af romanen.

15.30-16.00: Kaffe.

16.00-17.30: Redaktør Torben Krogh: De Dødes Rige som politisk samtidsroman, med særlig vægt på Enslev-skikkelsen.

18.30: Middag.

20.00-21.30: Forfatteren Anne Marie Ejrnæs: De Dødes Rige som udfordring og inspiration for en nutidig romanforfatter.

21.30: Kaffe.

22.30-00.30: Natkassen: 1. del af Das Totenreich, Karin Brandauers tv-filmatisering fra 1985.

Lørdag 2. august
9.30-11.00 Dr.phil. Niels Kofoed: De Dødes Rige som Tristan-og-Isolde-fortælling.

11.00-11.30 Kaffe.

11.30-13.00: Lektor, dr. phil. Judy Gammelgaard: Kærlighedshistorien i De Dødes Rige læst hhv. freudiansk og jungiansk.

13.00 Frokost

14.00-15.30: René Herring og Flemming Behrendt: Brevmosaik om De Dødes Rige.
eller
14.00-16.00: 1. del af Das Totenreich.

15.30-16.00 Kaffe.

16.00-17.30: Lektor, mag.art. Henning Goldbæk: De Dødes Rige som dekadenceroman.

18.30 Middag – med efterfølgende underholdning.

23.00-01.00: Natkassen: 2. del af Das Totenreich.

Søndag 3. august
9.30-11.00: Lektor Aksel Haaning: Om Pontoppidan, Feilberg og De Dødes Rige.

11.00-12.00 Kaffe og Evaluering.

12.00 Frokost.

13.00-15.00: 2. del af Das Totenreich.

Derefter afrejse.

PRIS pr. deltager: 1519 kr. i dobbeltværelse med bad på gangen – Enkeltværelse med bad på gangen: 1569 kr. – Enkelt­værelse m. bad: 1769 kr. - Dobbeltværelse med bad: 1569. Tilmelding inden 15. juni til Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, 7570 Vemb. Tlf.: 97 48 13 22, email: fucsm(a)post6.tele.dk. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på kr. 500 på Pontoppidan Selskabets girokonto 1-001-0780 med tydelig angivelse af navn og formål. Resten betales ved ankomsten. Max. antal deltagere: 40. Først efter 15. maj er tilmelding åben for ikke-medlemmer der betaler et administrationsgebyr på 75 kr. Sidste frist for tilmelding er 1. juli. Ved afmelding efter 15. juli tilfalder depositum selskabet.

 

Det ideale Hjem
og andre Noveller og Skitser

Nu udkommer tredje og sidste bind med Pontoppidans korte romaner. Bindet rummer Det ideale Hjem (1900), Højsang (1896), Hans Kvast og Melusine (1907), En Vinterrejse (1920), Et Kærlighedseventyr (1918), Rabbinerens Datter og Rejsen gennem Livet (1928). Samlingen har efterskrift af Tage Skou-Hansen.

Ligesom de to tidligere bind – Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser og Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser – er bogen er nysat, men respekterer den gamle retskrivning.

350 sider Kr. 298,-
Gyldendal

Annonce

Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser

Onsdag den 21. maj, kl. 17:

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster: 35 kr.

Indledningsforedrag ved professor Torben Brostrøm:

Scener af ægteskabet - hos Pontoppidan

Torben Brostrøm har skrevet efterskrift til bind 2 af optrykket af Pontoppidans Noveller og Skitser.

Derefter afholdes der årsmøde i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Birgitte Hesselaa, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendal vært ved et lettere traktement.


Den 6. marts skrev sognepræst Gudmund Rask Pedersen en kronik i Kristeligt Dagblad hvortil fhv. seminarierektor Paul Heide den 13. marts indvendte:

Pontoppidans kærlighedsgaver!

I opposition til Tor Nørretranders og Søren Ventegodts tilværelsestolkning og menneskesyn anfører sognepræst Gudmund Rask Pedersen i sin kronik den 6. marts følgende: "Heroverfor står den påstand, som må siges at være kristendommens store pointe: at vi lever af nåden". Og han føjer så til: "Henrik Pontoppidan har sagt det med de udødelige ord: 'Fra vuggen til graven lever og opretholdes vi alle af kærlighedsgaver. Den som ikke kan erkende dette, har aldrig virkelig levet"". Citatet er den sidste sætning i erindringsbogen "Arv og Gæld" (1938).

Imidlertid knytter der sig til dette udsagn den tilføjelse, at da Pontoppidan i 1943 genudsendte sine erindringer ("Undervejs til mig selv"), havde han ændret det, så der i stedet stod: " Fra Vuggen til Graven lever og opretholdes vi allesammen af Kvindens Kærlighedsgaver".

Forfatteren H.P. Rohde fortæller i bogen "Det lyder som et eventyr" (1981), at Pontoppidan i en samtale med ham havde reageret på hans anmeldelse af "Arv og Gæld", hvor Rohde skrev: "Er det ikke som om Arven fra de "pibekravede Forfædre" ytrer sig i det Hjertesuk, hvormed Erindringerne klinger ud…". Pontoppidan havde afvist denne udlægning af ordet kærlighedsgaver - og tilføjet: "Men - fejlen er min. Jeg burde have udtrykt mig tydeligere". Hvad han så gjorde ved genudsendelsen af erindringerne.

Pontoppidan var - som Thorkild Skjerbæk i "Kunst og budskab" henviser til "vidende om den "kristelige" fejltydning af ordene som de først havde været på tryk. Vitterligt er de også blevet brugt af mangen ordineret eller uordineret prædikant i en væsentlig anden mening end den, der altså ifølge denne sidste vigtige rettelse var forfatterens egen" (s.322).

Livet igennem har Pontoppidan en distancerende og kritisk holdning til kristendom og præsteskab. I erindringsbogen "Familjeliv" (1940 - P. var da 83 år gammel) skriver han eksempelvis: "Evnen til at leve et Trosliv var mig i det hele nægtet. Selv i mine mørkeste Øjeblikke lod jeg mig ikke friste af Forfædrenes himmelske Drømmerier. Hvor meget jeg end skulde lide, jeg vilde for ikke at dø som Hykler lukke Ørene for Kirkens Afladskræmmere og indtil det sidste fastholde mit selverhvervede, ædruelige syn paa Livet og dets Afslutning."

Så Gudmund Rask Pedersen burde i sin eksemplificering af nådesbegrebet nok alene have holdt sig til det stærke citat fra Kingos "Nu rinder solen", som han bringer.

Paul Heide, fhv. rektor
Folekær 11, 2765 Smørum

  

Om Pontoppidans "Kærlighedsgaver" se yderligere her