Sommermøde 2005

29.-31. juli 2005 på Kursuscentret Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Det moderne gennembruds mand

Henrik Pontoppidans forhold til radikalismen med udgangspunkt i de små romaner Mimoser og Nattevagt og i foredraget Kirken og dens mænd.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt.
Programudvalg: Birgitte Hesselaa, Johan Rosdahl og Søren Schou.

Program

Fredag 29. juli

13.00-14.00: Ankomst og indkvartering.

14.00: Velkomst og orientering.

14.15-15.15: Lektor, lic. phil. Dorthe Jørgensen:
Henrik Pontoppidan og det moderne gennembrud – idéhistorisk belyst og med udgangspunkt i Nattevagt.

15.15: Kaffe.

15.30-16.00: Plenumdiskussion af foredraget.

16.15-17.20: Cand.mag. Flemming Behrendt:
Hjertets inderste Trang. – Henrik Pontoppidans religionskritik, dens grundlag og sigte.
Dagens tekst: Kirken og dens Mænd.

17.20-17.50: Plenumdiskussion af foredraget.

18.00: Middag.

20.00-21.30: Kunsthistoriker, mag.art. Bente Scavenius:
Naturalismen og det sjælelige gennembrud i dansk malerkunst.
Med udblik til Nattevagt.

21.30-22.00 Plenumdiskussion af foredraget.

Lørdag 30. juli

8.30-9.00: Morgenmad.

9.10-10.15: Lektor, dr.phil. Judy Gammelgaard:
Nattevagts Ursula og Jørgen i psykoanalytisk belysning.

10.15: Kaffe.

10.30-11.00: Plenumdiskussion af foredraget.

11.15-12.20: Professor, dr.phil. Jørgen Holmgaard:
Fortæller og tema. Mimoser læst igen.

12.30-13.00: Plenumdiskussion af foredraget.

13.00-13.45: Frokost.

14.00-16.30: Udflugt i Gudenaadalen på jagt efter Minder.

18.00: Middag.

20.00: Aftenunderholdning.

Søndag 31. juli

8.30-9.30: Morgenmad.

9.30-10.35: Dr.phil. Niels Kofoed:
Anarkisten som nøglefigur i forfatterskabet.

10.35-10.50: Kaffe.

10.50-11.20: Plenumdiskussion af foredraget.

11.20-12.00: Evaluering og afslutning.

12.00: Frokost.

Herefter hjemrejse.

PRIS pr. deltager: 1870 kr. Indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) - valg angives ved tilmeldingen. Tilmelding inden 1. juni til Birgitte Nyborg, Platanvej 11, 3200 Helsinge, email bny(a)paradis.dk. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på kr. 500 på Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780 med tydelig angivelse af navn og formål eller med check sammen med tilmeldingen. Restbeløbet betales senest den 20. juni; i modsat fald returneres depositum med fradrag af administrationsgebyr på kr. 75. Ved afbud efter 1. juli returneres kun halvdelen af deltagerbetalingen; ved afbud efter 22. juli returneres kun en fjerdedel; ved afbud efter denne dato sker ingen refusion. – Max. deltagerantal: 50 personer. Først efter 15. maj er tilmelding åben for ikke-medlemmer, der betaler et administrationsgebyr på 75 kr. Sidste frist for tilmelding er 1. juli.

Kursuscentret Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 23 00, adm(a)nrgaard.dk, ligger ca. 20 minutters gang fra centrum af Bjerringbro, hvor stationen ligger for enden af den lille gågade. Umiddelbart nord for kursuscentret ligger et stort skovareal med afmærkede stier, mod syd er der en stor park med gode stier, og der er ikke mere end 15 minutters gang ned til Gudenåen, som løber gennem byen. Her kan man gå en tur op ad den historiske Pramdragersti langs åen op til Tangeværket, der opstemmer den 12 km lange Tange sø. Der er adgang til svømmehal, saunaer, kanoer og kajakker. - Der kan bestilles vegetarkost.


Henrik Pontoppidans "Smaa Romaner" foreligger næsten alle i mere eller mindre ændrede udgaver. De sidste udgaver finder man i de tre bind Noveller og Skitser (1922-30) som senest er optrykt af Gyldendal som Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser (2002), Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser (2002) og Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser (2003). Førsteudgaverne er under udgivelse af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Flemming Behrendt. Udkommet er, på Borgens Forlag, Smaa Romaner 1885-1890 (1999) og i 2005 følger Smaa Romaner 1893-1900. Mens Mimoser – som Pontoppidan strøg af forfatterskabet – kun findes i Smaa Romaner 1885-1890 (og i en udgave fra 1979 ved Birgitte Hesselaa), finder man i begge udgivelser Minder (1893) og Nattevagt (1893). - Pontoppidans foredrag Kirken og dens Mænd (1914) bliver tilgængeliggjort her på netstedet, men kan også nemt findes antikvarisk. H.P. Rohde forestod i 1984 et optryk hvortil han skrev en indledning.