Birgitte Hesselaa

Emailadresse: b.hesselaa(a)gmail.com

Postadresse:
Viborggade 1,3
2100 København Ø

Tlf:35 26 09 28 /     Mobiltelefon:40 18 10 29

Medlem af selskabet Ekstern lektor ved Københavns Universitet. Underviser ved Folkeuniversitetet og er free-lance dramaturg, medarbejder på Gyldendals litteraturhistorie 1-5 og medlem af universiteternes centrale censorkorps for dansk. - Cand. phil. i dansk med specialeafhandling om "Forfatterholdning og fortælleteknik hos Henrik Pontoppidan" (hovedsynspunkter herfra er offentliggjort i artikler i Kritik nr. 3 og 19), desuden artikler til antologier og i litterære tidsskrifter om bl.a. Henrik Stangerup, Jytte Borberg, Hans Scherfig, Marie Bregendahl, Jonas Lie - samt om dramaturgiske emner. Bøger om Leif Panduros prosaforfatterskab og om Line Knutzons dramatik. Senest: Det dramatiske gennembrud, 2009. - Omfattende free-lancevirksomhed som dramaturgisk konsulent og litteraturanmelder (Aktuelt, Politiken, Information). Tilknyttet TV-Teateret som dramatugisk konsulent 1976-88. Fra 1988-89 programredaktør på TV-2. Fra 1989-94 dramaturg på Det kongelige Teater.- Formand for Pontoppidan Selskabet 2002-07.