Nyhedsbrev 18

Tirsdag den 2. maj, kl. 17:

Lyksalig, lyksalig? – en læsning af Pontoppidans Lykke-Per.

Foredrag af professor Erik A. Nielsen, medlem af kulturministeriets litterære kanonudvalg der satte Lykke-Per på top-12 listen

Mødet finder sted på Frederiksberg Gymnasium, Falkonerplads 2 - Metro: Frederiksberg. Entré for gæster: 40 kr.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Birgitte Hesselaa, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Birgitte Nyborg.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 6, stk. 3.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er der mulighed for at købe sandwich og et glas vin; det vil lette forberedelse af dette hvis medlemmer er så venlige at give besked om deltagelse til selskabets sekretær Gunnar Jørgensen.


Fredag den 4.-søndag den 6. august:

Sommermøde: Kønnets rolle hos Pontoppidan

Program kan læses og udprintes her.

Fripladser på sommermødet

Ansøgere til hel eller delvis friplads for studerende kan sende en henvendelse til formanden.