Nyhedsbrev 55

Program

Torsdag 14. april kl. 19.30

Neal Ashley Conrad:

Det modernes dilemma hos Proust og Pontoppidan

Fælles for Proust og Pontopiddan var et skarpt blik på det moderne livs forstillelse og splittelse. Begge var udstyret med en katastrofebevidsthed i forhold til fremtiden. Men de opererede udfra hver sin grundindstilling og syn på folkelighed, det politiske og personlig frigørelse.

Mødet foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Tirsdag 3. maj 2016, kl. 17

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Sørine Godtfredsen om sin Pontoppidan-opfattelse i bogen Løft blikket – nåde i narcissismens tid.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og revisor. De siddende medlemmer er villige til genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet.

Disse to møder finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Fredag 19.— søndag 21. august

Sommermøde
Pontoppidans tid. Strømninger og tendenser.