Nyhedsbrev 20

Forårets program:

Mandag 5. marts, kl. 19,30:

Henrik Pontoppidan og den upålidelige fortæller

stud.mag. Mette Petrea Kissow, RUC om om de tre små romaner Vildt (1890), Højsang (1896) og andenudgaven af Ung Elskov (1902).

Onsdag den 18. april, kl. 19.30:

Digteren som maler – det visuelle hos Pontoppidan.

Foredrag af lektor Charlotte Engberg (RUC).

Møderne finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

Tirsdag den 29. maj, kl. 17

Årsmøde.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster: 40 kr.

Onsdag den 6.-fredag 8. juni 2007:

Internationalt Pontoppidan seminar

I anledning af 150-års jubilæet for Pontoppidans fødsel i 2007 erstatter selskabet det ordinære sommermøde med et internationalt videnskabeligt seminar der finder sted i Randers i et samarbejde mellem selskabet, byen og de to universiteter: Syddansk og Roskilde. Bestyrelsen har nedsat en arrangementskomité med Flemming Behrendt som formand og med professor Anne-Marie Mai, SDU, professor Søren Schou, RUC, institutleder Claus Secher, Danmarks Biblioteksskole og selskabets sekretær Gunnar Jørgensen som medlemmer. Temaet for seminaret er "Europæeren Pontoppidan": Hvordan ser hans forfatterskab ud i lyset af de store udenlandske forfattere der var hans forgængere eller samtidige: en Balzac, en Thomas Mann, en Zola eller André Gide, en Henry James, en Henrik Ibsen eller en Bjørnson.

Et særligt Randers-udvalg er oprettet med henblik på de øvrige jubilæums-arrangementer. Dette udvalgs medlemmer er formanden for Historisk Samfund i Randers Palle Kirk, Sv. Hill-Madsen og Keld Sørensen (begge lektorer v. Randers Statsskole); koordinator: Gunnar Jørgensen.