Nyhedsbrev 29

Efterårets program

Torsdag 22. oktober kl. 19.30:

Ingeniøren i dansk litteratur

Redaktør, kulturhistoriker Jørgen Johansen, DR.

Jørgen Johansen udgav i 1992 s.m. Arne Jakobsen en bog om emnet: Fremskridts frontløber.

Torsdag 5. november kl. 19.30:

Noget alvorligt i klemme – om humor bl.a. hos Henrik Pontoppidan

Forfatteren Søren Ulrik Thomsen.

Søren Ulrich Thomsen har et stort lyrisk og essayistisk forfatterskab bag sig. Senest er udkommet Repremiere i mit indre mørke på forlaget Vindrose.

NB!

Begge møder afholdes i Den gule Villa, Dirch Passers allé 2, 2000 Frederiksberg. Gratis for medllemer; Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.


Onsdag 25. november kl. 18:

Edvard Munch i Danmark

Kunsthistorikeren, ph.d. Gry Hedin viser rundt på Ordrupgaard Museets udstilling og holder et foredrag om Munch og den samtidige danske psykologi, herunder den samtidige danske litteratur. - Som gruppe får vi entré for 60 kr pro pers. Ikke-medlemmer der deltager i rundvisning og foredrag: 40 kr. Der er mulighed for, for egen regning, at spise i museets café efter foredraget.

 

Referat fra årsmødet i selskabet den 19. maj.

Den 18. juni fik forfatteren Hans Otto Jørgensen overrakt Henrik Pontoppidans mindelegat. Pontoppidan Selskabets formand motiverede valget.

To af foredragene fra selskabets sommermøde, nemlig Claus Sechers og Søren Schous er at finde her på netstedet.

 

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt