Nyhedsbrev 24

Forårets program

Tirsdag 27. maj kl. 17:

Spøgelsesstemmen –

om Lykke-Pers knækkede film

Et personligt causeri ved sangskriveren Michael Falch.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Johan Rosdahl, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 6, stk. 3.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kr.

Fredag den 15.-søndag den 17 august:

Sommermøde

Pontoppidan-selskabet vender i år tilbage til traditionen med sommermøde i august måned. Det afholdes på Tisvilde højskole 15.-17. august. Temaet er "Henrik Pontoppidan og (selv)biografien".


Tre nye Pontoppidan-bøger

Børge Kristiansen:
Børge

'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af identitetsfilosofien i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Et bidrag til identitetsfilosofi.
Multivers Academic,
København 2007
494 s. Kr. 468. Som Ebog: kr. 139,95 (følg linket fra titlen); kan også lejes.

Se anmeldelse. I Gymnasieskolen har selskabets formand, Johan Rosdahl, skrevet om bogen.

Jens Kristian Lings:
lings

Ørneflugten – læsninger i Henrik Pontoppidans forfatterskab, Forfatterforlaget Attika, 2007.
268 s. Kr. 248.

I Gymnasieskolen har selskabets formand, Johan Rosdahl, skrevet om bogen.

Niels Kofoed:
Børge

Fortællingens mester. Henrik Pontoppidan 150 År. ABC Publishing, København 2007, 128 s. Kr. 100. - Se en nærmere omtale. Bogen kan købes ved indbetaling af kr. .130 (inkl. forsendelse) til konto 5033-135817-1 med angivelse af navn og postadresse.

I Gymnasieskolen har selskabets formand, Johan Rosdahl, skrevet om bogen.