Nyhedsbrev 22

Efterårets program

Mandag den 17. september, kl. 19,30:

Virkelighedens Mads Vestrup

Henrik Wigh-Poulsen holder foredrag om Jakob Knudsen og Pontoppidan. Wigh-Poulsen er leder af Grundtvig-Akademiet på Vartov, redaktør af Dansk Kirketidende og TV-anmelder på Kristeligt Dagblad. Han har udgivet: Hjemkomsten og det åbne land (2001) om Jakob Knudsens forfatterskab og Vær mig nær om Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab.

Mødet finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

Tirsdag den 25. september, kl. 16-18:

En aften i selskab med Bang & Pontoppidan

Trisse Gejl og Carsten Jensen om henholdvis Bang og Pontoppidan på Københavns Kommunes Hovedbibliotek.

Tirsdag den 25. september, kl. 19:

"Nu står jeg udenfor alt"

Flemming Behrendt holder foredrag om Henrik Pontoppidan på Biblioteket i Vejen.

Dato endnu ikke fastsat, kl. 19.30:

Digteren som maler

Foredrag af lektor Charlotte Engberg (RUC).

Charlotte Engberg holder sit i foråret aflyste foredrag om det visuelle hos Pontoppidan. Hun er cand.phil. i nordisk filologi fra Københavns Universitet i 1985 og driver "tværæstetiske" studier i billedkunst, film og litteratur. Har skrevet om det litterære og billedkunstneriske ekkorum hos Karen Blixen og arbejder for øjeblikket med autofiktionen i nyere litteratur.

Mødet finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.


SELSKABETs formand, Johan Rosdahl, udtaler:

Jeg vil som ny formand fortsætte den bestræbelse som Birgitte Hesselaa har haft: At formidle Pontoppidans forfatterskab på varieret, underholdende og fagligt kvalificeret vis.Især vil jeg sammen med bestyrelsen (og medlemmerne!) satse på at få tag i flere yngre medlemmer. Gode idéer modtages gerne!

Jeg synes det skal overvejes om Sommermødet 2008 skal flyttes til en anden landsdel - skønt vi jo har været glade for Bjerringbro - ligesom vi gerne vil have arrangementer andre steder end i København.

Her ved 150-årsdagen kan vi glæde os over at Selskabets folder er på vej så vi kan vise flaget i forskellige sammenhænge. Bibliotekerne i Fredericia og Randers har arrangementer d. 24. juli, og jeg synes også godt vi kan være stolte over det symposium vi afholdt i starten af juni.

Men kan allerede nu finde materiale fra det her på netstedet.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i selskabet.


Jeg forlæste mig på Lykke-Per som 16-årig og har læst den mange gange siden, den har været et omkvæd i mit liv, der kørte hele tiden neden under rockmusikken, og det sted mod slutningen af romanen, hvor spøgelsesstemmen melder sig, er nok det sted i dansk litteratur, der har interesseret mig mest: men hvem er du selv? ja, og hvem er spøgelsesstemmen der taler? Man kan vælge at fortolke det som et eksistentialistisk egotrip eller som det religiøse spørgsmål: Du kan ikke finde ud af, hvem du selv er, før du forholder dig til Gud, for vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig, som Augustin siger. Jeg vælger den religiøse tolkning. Jeg mener, at Pontoppidan tager et faderopgør med sin klerikale baggrund og finder sin egen vej til en udogmatisk kristendom, og det sidste har jeg kunnet spejle mig i.

Se teksten til Falchs sang fra 2001: "I de stores spor".