Nyhedsbrev 22

Efterårets program

Mandag den 17. september, kl. 19,30:

Virkelighedens Mads Vestrup

Henrik Wigh-Poulsen holder foredrag om Jakob Knudsen og Pontoppidan. Wigh-Poulsen er leder af Grundtvig-Akademiet på Vartov, redaktør af Dansk Kirketidende og TV-anmelder på Kristeligt Dagblad. Han har udgivet: Hjemkomsten og det åbne land (2001) om Jakob Knudsens forfatterskab og Vær mig nær om Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab.

Mødet finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

Tirsdag den 25. september, kl. 16-18:

En aften i selskab med Bang & Pontoppidan

Trisse Gejl og Carsten Jensen om henholdvis Bang og Pontoppidan på Københavns Kommunes Hovedbibliotek.

Tirsdag den 25. september, kl. 19:

"Nu står jeg udenfor alt"

Flemming Behrendt holder foredrag om Henrik Pontoppidan på Biblioteket i Vejen.

Dato endnu ikke fastsat, kl. 19.30:

Digteren som maler

Foredrag af lektor Charlotte Engberg (RUC).

Charlotte Engberg holder sit i foråret aflyste foredrag om det visuelle hos Pontoppidan. Hun er cand.phil. i nordisk filologi fra Københavns Universitet i 1985 og driver "tværæstetiske" studier i billedkunst, film og litteratur. Har skrevet om det litterære og billedkunstneriske ekkorum hos Karen Blixen og arbejder for øjeblikket med autofiktionen i nyere litteratur.

Mødet finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.


SELSKABETs formand, Johan Rosdahl, udtaler:

Jeg vil som ny formand fortsætte den bestræbelse som Birgitte Hesselaa har haft: At formidle Pontoppidans forfatterskab på varieret, underholdende og fagligt kvalificeret vis.Især vil jeg sammen med bestyrelsen (og medlemmerne!) satse på at få tag i flere yngre medlemmer. Gode idéer modtages gerne!

Jeg synes det skal overvejes om Sommermødet 2008 skal flyttes til en anden landsdel - skønt vi jo har været glade for Bjerringbro - ligesom vi gerne vil have arrangementer andre steder end i København.

Her ved 150-årsdagen kan vi glæde os over at Selskabets folder er på vej så vi kan vise flaget i forskellige sammenhænge. Bibliotekerne i Fredericia og Randers har arrangementer d. 24. juli, og jeg synes også godt vi kan være stolte over det symposium vi afholdt i starten af juni.

Men kan allerede nu finde materiale fra det her på netstedet.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i selskabet.


Jeg forlæste mig på Lykke-Per som 16-årig og har læst den mange gange siden, den har været et omkvæd i mit liv, der kørte hele tiden neden under rockmusikken, og det sted mod slutningen af romanen, hvor spøgelsesstemmen melder sig, er nok det sted i dansk litteratur, der har interesseret mig mest: men hvem er du selv? ja, og hvem er spøgelsesstemmen der taler? Man kan vælge at fortolke det som et eksistentialistisk egotrip eller som det religiøse spørgsmål: Du kan ikke finde ud af, hvem du selv er, før du forholder dig til Gud, for vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig, som Augustin siger. Jeg vælger den religiøse tolkning. Jeg mener, at Pon­toppidan tager et faderopgør med sin klerikale baggrund og finder sin egen vej til en udogmatisk kristendom, og det sidste har jeg kunnet spejle mig i.

Michael Falch i samtale med Nils Gunder Hansen i Berlingske Tidende, 1. juli 2007. Se også teksten til Falchs sang fra 2001: "I de stores spor".