Nyhedsbrev 21

Tirsdag den 29. maj 2007, kl. 17

Fra land til by

Foredrag af forfatteren Erling Jepsen.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Birgitte Hesselaa, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Birgitte Nyborg.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 6, stk. 3.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kr.

Torsdag den 7.-lørdag 9. juni 2007:

Europæeren Pontoppidan

I anledning af 150-året for Pontoppidans fødsel erstatter selskabet i år det ordinære sommermøde med et internationalt videnskabeligt symposium der finder sted i Randers i et samarbejde mellem selskabet, byen og de to universiteter: Syddansk og Roskilde. Programmet for symposiet kan ses og udprintes fra denne PDF-fil.

Tilmeldingen er officielt afsluttet, men der er stadig plads til lidt flere.

Ved en festaften under symposiet optræder Kongelig Skuespiller Ghita Nørby i Statsskolen sal med et program om Lykke-Pers Jakobe og hendes kritik af kristendommen: "Paa Knæ for Menneskeheden".