Nyhedsbrev 23

Forårets program

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30:

Inspirationen fra Henrik Pontoppidan

Forfatter og journalist Olav Hergel fortæller om sin roman Flygtningen (2005), der nu bliver filmatiseret, og om hvordan han i sin egen litteraturlæsning har været påvirket af Henrik Pontoppidans Lykke Per.

Onsdag den 23. april kl. 19.30:

Den unge Henrik Pontoppidans forhold til H. C. Andersen –

med udgangspunkt i Stækkede Vinger (især "Kirkeskuden" og dens revision fra i 1897).

Foredrag af dr. phil. Niels Kofoed.

Begge møder finder sted i Caféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

Tirsdag 27. maj kl. 17:

Spøgelsesstemmen –

om Lykke-Pers knækkede film

Et personligt causeri ved sangskriveren Michael Falch.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Johan Rosdahl, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen efter § 6, stk. 3.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kr.

Fredag den 15.-søndag den 17 august:

Sommermøde

Pontoppidan-selskabet vender i år tilbage til traditionen med sommermøde i august måned. Det afholdes på Tisvilde højskole. Temaet er "Henrik Pontoppidan og (selv)biografien".

Temaet dækker både oplæg omkring Pontoppidans selvbiografier samt mere generelle brede foredrag om biografien og selvbiografien som genre. Der vil desuden være udflugt til Vejby koblet sammen med et foredrag om maleren J. Th. Lundbye. Der er allerede etableret aftaler med flere spændende foredragsholdere. Det endelige program præsenteres i næste nyhedsbrev.


 

Tre nye Pontoppidan-bøger

Børge Kristiansen: Jens Kristian Lings:
Børge

'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af identitetsfilosofien i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Et bidrag til identitetsfilosofi.
Multivers Academic,
København 2007
494 s. Kr. 468.

Se Poul Paludans anmeldelse.

lings Ørneflugten – læsninger i Henrik Pontoppidans forfatterskab, Forfatterforlaget Attika, 2007.
268 s. Kr. 248.
Niels Kofoed:  
Børge

Fortællingens mester. Henrik Pontoppidan 150 År. ABC Publishing, København 2007, 128 s. Kr. 100. - Se en nærmere omtale. Bogen kan købes ved indbetaling af kr. .130 (inkl. forsendelse) til konto 5033-135817-1 med angivelse af navn og postadresse.